Mike on safari

Numer JOwS: 
str. 99

W historyjce Mike on safari nasz bohater wyrusza do Afryki, gdzie odkrywa tajemnice życia dzikich zwierząt.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Lekcja z wykorzystaniem historyjki przedstawionej w materiałach pomocniczych może posłużyć do stworzenia wspólnego projektu lub plakatu reklamującego park safari. Dzieci z klas I-III mogą skupić się na nazwach dzikich zwierząt, starsze w swojej pracy mogą wykorzystać zwyczaje i zachowania mieszkańców Afryki.

Park safari

Zacznijmy od stworzenia plakatu zapraszającego do zwiedzania parku safari. Potrzebny będzie duży arkusz szarego papieru, zdjęcia z gazet przedstawiające wybrane z tekstu zwierzęta, fotografia jeepa. Z papieru możemy wyciąć kontury Afryki, a na środku przyklejać obrazki wraz z nazwami zwierząt. Plakat powinien też zawierać jeszcze takie zwroty, jak: Welcome to ………… Warto zachęcić uczniów do nazwania parku. Innymi informacjami będą: Open: ………………………, Time: …………………… Ticket price: ………………………. Zabawa z plakatem przyzwyczaja uczniów do pracy projektowej, współpracy grupowej. Efekty pracy można zaprezentować w klasie lub na szkolnym korytarzu.

659

Przykładowy projekt plakatu może wyglądać w nastepujący sposób tak jak na Rysunku 1. Wystarczy dodać kolory i zdjęcia oraz wykorzystać inne pomysły dzieci, a powstanie bardzo oryginalna praca.

Safari game

Do przeprowadzenia zabawy potrzebna będzie kopia rysunku z konturami Afryki, na którym umieszczone są w dowolnym miejscu nazwy zwierząt, oraz kostka do gry (zob. Rysunek 2.).

660

Uczniowie dobierają się w pary. Wcześniej ustalamy, jaki numer będzie reprezentował dane zwierzę. Załóżmy, że schemat będzie następujący: 1. monkeys and gorillas, 2. lions and hippos, 3. parrots, 4. cheetahs, 5. giraffes and rhinos, 6. elephants. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z konturami Afryki i nazwami zwierząt, a następnie rzuca kostką i zaznacza te zwięrzęta, które wskazane zostały przez numer na kostce. Wygrywa ten, kto jako pierwszy zaznaczy wszystkie zwierzęta na rysunku/mapie.

Hot seat

Wśród starszych uczniów można przeprowadzić zabawę, w której ochotnik zasiada na środku klasy twarzą zwrócony do pozostałych uczniów. Nauczyciel pisze na tablicy nazwę dowolnego zwierzęcia, a uczniowie starają się je opisać, wykorzystując pomysły z tekstu. Dopuszczalne jest również naśladowanie odgłosów, pokazywanie gestów. Na przykład małpy – monkeys – mogą być kojarzone ze słowami swing, climb around, gepard – cheetah – to the fastest cat, not a pet, słoń – elephant – to big and grey, has a trunk itp. Zabawę można zmodyfikować według potrzeb, podzielić uczniów na grupy lub dodać rywalizację na czas.

Pobierz materiały pomocnicze