Mike in space

Numer JOwS: 
str. 133

Mike in space to fantastyczna opowieść o podróży Mike’a w kosmos. W czasie swojej przygody Mike może obserwować charakterystyczne obiekty, których nazwy szybko będą zapamiętane przez dzieci z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. Konstrukcje gramatyczne wykorzystane w historyjce posłużą jako utrwalenie wiedzy dla uczniów klasy trzeciej lub czwartej. Dołączone do tekstu obrazki posłużą prezentacji słownictwa, nazywaniu obiektów, układaniu historii w odpowiedniej kolejności czy też w dekoracji klasy.

Pobierz artykuł w pliku PDF

 

What can you see in space?

Po zapoznaniu dzieci z historyjką możemy popracować nad utrwaleniem kluczowych słów kojarzących się z kosmosem. Ćwiczenie dla uczniów klasy drugiej będzie polegało na rozszyfrowaniu nazw obiektów w kosmosie. Przedstawiamy dzieciom słowa o zmienionej kolejności liter, a następnie prosimy, by pracowały w parach i poprawnie napisały (rozszyfrowały) wyrazy.

The final countdown

Każde dziecko już w pierwszej klasie potrafi liczyć do dziesięciu, ale może propozycja liczenia w odwrotną stronę okaże się pewnym wyzwaniem? W historyjce Mike przed startem słyszy odliczanie: nine,… one, lift off, fly high. Ten fragment będzie wielokrotnie powtarzany przez uczniów w czasie wykonywania następującego zadania. Przed planowaną lekcją prosimy dzieci o przygotowanie papierowych samolocików. Dzieci siadają w kółku, na środku siada osoba, która będzie odliczała nine, eight, seven, …….., one, nauczyciel dopowie lift off, fly high. W tym czasie uczniowie siedzący w kole ze swoimi samolotami zapisują na nich wybrane słowo z historyjki. Na hasło fly high uczniowie wyrzucają w górę swoje samoloty. Kiedy samoloty wylądują na podłodze, każdy uczeń podnosi jeden dowolny i odczytuje zapisane na nim słowo oraz je tłumaczy. Czynność powtarzamy z tymi samymi samolotami lub tworzymy nowe.

Moonwalk

Każdy uczeń wciela się w rolę pewnego obiektu kosmicznego. Wśród nich są: SUN (jedna osoba), EARTH (jedna osoba), MOON (jedna osoba), COMET (jedna osoba), MARS (jedna osoba); kilka osób prezentować będzie: STARS, SPACESHIPS, STATIONS; pozostałe osoby nazwiemy kolorowymi planetami, tak by każdy uczeń miał swoją rolę: BLUE PLANET, GREEN PLANET, YELLOW PLANET itd. Po przydzieleniu ról (dla pewności możemy przygotować wizerunki obiektów i przypiąć dzieciom do ubrań) prosimy, by dzieci stanęły w dogodnej pozycji w klasie i udawały spowolniony spacer w kosmosie. Następnie nauczyciel wydaje konkretne polecenia: Sun, stand still! – Słońce staje nieruchomo na środku klasy, pozostali spacerują. Earth, turn around the Sun! – Ziemia zaczyna obracać się wokół Słońca. Moon, turn around the Earth! – Księżyc krąży wokół Ziemi. Stars, shine bright! – gwiazdy migocą, dzieci machają rękami. Spaceships, lift off! – statki startują, uczniowie mogą też dodać dźwięki silników. Mars, turn around the Sun! – Mars obraca się wokół Słońca. Stations, move to Mars! – stacje kosmiczne przemieszczają się w stronę Marsa. Blue planet, spin right! – niebieska (lub innego wybranego koloru) planeta obraca się w prawo, inne planety obracają się w lewo. Comet, fly fast! – kometa szybko leci. Nauczyciel może zmienić kolejność wydawanych poleceń, zwłaszcza że „obiektom kosmicznym” może zakręcić się w głowie. Taka zabawa nie tylko służy utrwaleniu słownictwa, ale również przedstawia pewne zasady funkcjonowania kosmosu.

Materiały wizualne do pobrania