Mike in a submarine

Numer JOwS: 
str. 139

Mike in a submarine to kolejna część przygód chłopca o imieniu Mike, który tym razem przeżywa morską żeglugę na statku podwodnym. Mike zostaje dowódcą i odkrywa tajemnice morskiego życia. Na dnie spotyka rośliny, zwierzęta, a nawet syrenę. Tekst ze względu na swój bajkowy charakter miło zostanie przyjęty przez dzieci z klas I-III.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Aye Aye Captain!

Zabawa ruchowa zawsze znajduje swoich zwolenników wśród uczniów klas najmłodszych. Polega ona na wydawaniu i wykonywaniu poleceń. Pierwszoklasiści mogą w ten sposób przypomnieć sobie wszystkie polecenia poznane w przedszkolu. Jedna śmiała osoba wciela się w rolę kapitana, a pozostali to marynarze wykonujący rozkazy. Kapitan rozkazuje na przykład: Stand up!, pozostali wykrzykują: Aye Aye Captain!, co potwierdza, że rozkaz jest zrozumiały, a następnie wykonują zadanie. W klasach starszych można wykorzystać niektóre zwroty z tekstu, np. Hide behind……, Look through the periscope, Head east itp.

Head East

Bajka stanowi okazję do wprowadzenia nazw kierunków: north, east, west, south. Kiedy uczniowie pewnie będą wskazywać i rozpoznawać kierunki, możemy zaproponować zabawę typu ciepło-zimno, tyle że tym razem uczniowi, który poszukuje przedmiotu, wskazuje się drogę przez wyznaczanie odpowiedniego kierunku. Uczeń opuszcza klasę, a pozostali ukrywają przedmiot w dowolnym miejscu. Tym przedmiotem może być przykładowo muszla z perłą, ośmiornica lub rafa koralowa. Po wejściu kolegi do klasy uczniowie prowadzą go, mówiąc: Head north, head west, head north again, head south itp.

Look Through the Periscope

Przygotowujemy karton z wydrukowanym obrazem, który widać, kiedy patrzymy przez peryskop, i wycinamy puste miejsca w środku, oprócz przecinających się linii.

Następnie przygotowujemy wszystkie elementy życia podwodnego, które Mike odkrywa (shell, seaweed, reef, mermaid, cave, fishermen’s net, whale, shark, squid). Mogą to być powiększone obrazy z bajki lub inne rysunki (przykładowo przygotowane przez dzieci) czy zdjęcia z gazet. Zabawa polega na sprytnym ukryciu wizerunku danego elementu pod okienkiem peryskopu. Prosimy dzieci: Look through the periscope, what can you see? Osoba, która rozpozna ukryty przedmiot, przejmuje peryskop i zadaje to samo pytanie innym.