Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym

Wydane przez: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Do jednych z najtrudniejszych zadań nauczyciela należy rozpoznanie uczniów mających szczególne uzdolnienia i prowadzenie dodatkowych działań w celu rozwijania tych umiejętności w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

383

Dokument do pobrania ze strony ORE

Dokument ten odpowie na wiele pytań związanych z tym zagadnieniem, według trzech kategorii:

POZIOM DIAGNOSTYCZNY

  • Identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia szczególnie uzdolnionego: Jakie informacje i zalecenia mogą być zawarte w opinii na temat ucznia szczególnie uzdolnionego?
  • Charakterystyka ucznia szczególnie uzdolnionego: Jakie są uwarunkowania psychofizyczne funkcjonowania ucznia szczególnie uzdolnionego?
  • Wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia szczególnie uzdolnionego: Jaką podstawę programową realizują uczniowie szczególnie uzdolnieni, jak powinien pracować nauczyciel z uczniem szczególnie uzdolnionym?
  • Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi: Z jakich narzędzi diagnostycznych może samodzielnie skorzystać nauczyciel oraz z pomocą jakich specjalistów powinien przeprowadzić rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia?
  • Podział wyników rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia na sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi ucznia szczególnie uzdolnionego: Jakie są warunki utrudniające i ułatwiające rozwój ucznia szczególnie uzdolnionego? Jakie warunki zewnętrzne oraz jaki rodzaj pomocy i wsparcia należy uznać za ważny dla rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego?

POZIOM PROGRAMOWY

  • Sformułowanie Planu Działań Wspierających (PDW) dla ucznia lub uczniów szczególnie uzdolnionych: Jak konstruować plan działań wspierających (PDW)? Jakie metody, formy, środki powinien uwzględnić zespół przy konstruowaniu PDW?

POZIOM PRAKTYCZNY

  • Realizacja PDW (Planu Działań Wspierających) w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym: Jak realizować PDW uwzględniając zasady pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym?
  • Realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym: Jak organizować i realizować zajęcia edukacyjne i działania wspierające ucznia na etapie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjalnym i szkole ponadgimnazjalnej?
  • Pomoce techniczne i środki dydaktyczne, z jakich mogą korzystać nauczyciele i uczniowie szczególnie uzdolnieni: Z jakich pomocy technicznych i środków dydaktycznych mogą korzystać nauczyciele i uczniowie szczególnie uzdolnieni?

Ponadto, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zamawiania bezpłatnych poradników poświęconych pracy z uczniem zdolnym, na stronie internetowej projektu.