Morze Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea. Projekt edukacyjny Instytutu Goethego

Numer JOwS: 
str. 7

Co mają wspólnego kwasy omega-3, nabrzeżne turbiny wiatrowe i nauka niemieckiego? Projekt Morze Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea to przykład, jak łącząc naukę języka obcego ze zdobywaniem wiedzy z innych przedmiotów (CLIL – Content and Language Integrated Learning), można prowadzić interesujące zajęcia dydaktyczne i dodatkowo motywować uczniów.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Projekt bazuje na koncepcji nauczania dwujęzycznego CLIL. Gimnazjaliści, ucząc się języka niemieckiego, jednocześnie poznają region Morza Bałtyckiego – jego geografię, faunę i florę oraz sposoby, jak dbać o środowisko naturalne. Niemiecki staje się kluczem do zdobywania wiedzy o świecie, a nauka jest dużo efektywniejsza i bardziej interesująca.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 12-16 lat oraz nauczycieli z sześciu gimnazjów w Gdańsku (w tym klas integracyjnych), które mają w programie język niemiecki i biologię lub geografię. W projekcie uczestniczy 138 uczniów i 17 nauczycieli.

Szkoły biorące udział w projekcie: Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza, Gimnazjum nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gimnazjum nr 19, Gimnazjum nr 20 im. Hanzy, Gimnazjum nr 25, Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego.

Do realizacji tematu Morze Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea na zajęciach szkolnych w swoich klasach zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz uczniów.

Przy pomocy naszych materiałów dydaktycznych każdy nauczyciel może przeprowadzić zajęcia z języka niemieckiego, biologii i geografii na temat Bałtyku. W skrypcie znajdą Państwo różnego typu ćwiczenia dotyczące czterech zagadnień związanych z Morzem Bałtyckim (ochrona środowiska, czyste rzeki i morza, odnawialne źródła energii i ryby). Materiały dydaktyczne obejmują: skrypt dla nauczyciela, kopie ćwiczeń dla ucznia, minisłownik tematyczny, teksty audio do wybranych ćwiczeń oraz grę tematyczną. Zarówno gra, jak i skrypt dają nauczycielom dużo swobody w doborze ćwiczeń. Skrypt można wykorzystać do pracy z uczniem na poziomie językowym od A1/A2 do B1, a niektóre ćwiczenia można zastosować nawet na poziomie B2.

Materiały zostały opracowane w języku niemieckim i są dostępne bezpłatnie na stronie projektu.

Projekt rozpoczął się 8 marca 2013 r. dwudniowym warsztatem dla nauczycieli języka niemieckiego, biologii i geografii. Wynikiem współpracy nauczycieli języka niemieckiego z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych są miniprojekty CLIL, które mogą być inspiracją dla nauczycieli do przygotowania własnych projektów w szkole. Jest to najlepszy przykład na to, że projekty CLIL w formie modułów cieszą się zainteresowaniem nauczycieli języka obcego i przedmiotu. Pilotażowa faza projektu potrwa do końca czerwca 2013 r. Inicjatywa będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Realizacja i moduły

A. Zajęcia dydaktyczne w szkole

Aktywności w szkole wymagają współpracy nauczyciela języka niemieckiego i nauczyciela biologii bądź geografii. Uczniowie uczą się przy zastosowaniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych, które zostały opracowane przez Instytut Goethego specjalnie na potrzeby projektu. Na lekcjach biologii bądź geografii młodzież poznaje we współpracy z nauczycielem języka niemieckiego zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

Materiał dydaktyczny do projektu pozwala nauczycielowi niemieckiego, biologii i geografii na wybór od dużych 45-minutowych jednostek lekcyjnych po 15-minutowe krótsze formy do 3-, 5-minutowych minilekcji.

B. Pozaszkolne zajęcia dydaktyczne

Oprócz lekcji w szkole projekt daje uczniom możliwość udziału w dydaktycznych zajęciach pozaszkolnych, podczas których gimnazjaliści pozyskują nową wiedzę na temat Morza Bałtyckiego, ochrony środowiska i ekologii. W ramach przedsiewzięcia uczniowie uczestniczą także w dydaktycznych zajęciach plastycznych i literacko-teatralnych.

C. Konkurs dla uczniów

Konkurs na temat ratowania Morza Bałtyckiego, jego przydatności i znaczenia dla przybrzeżnych miast to kolejna okazja dla uczniów do kreatywnego myślenia i integracji poprzez pracę zespołową. Najlepsze i najoryginalniejsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami.

Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie przygotowuje trzyminutowy film o Morzu Bałtyckim. Nagrodą główną jest wyjazd edukacyjny do Berlina dla dwóch zwycięskich zespołów. Uroczyste rozdanie nagród, zaplanowane we współpracy z miastem Gdańsk i Fundacją Gdańską, odbędzie się w czerwcu w Gdańsku i będzie połączone z konferencją prasową. Dziennikarze będą mieli możliwość rozmowy nie tylko z organizatorami, ale także z uczniami biorącymi udział w projekcie oraz laureatami konkursu.

Cele projektu

Projekt ma za zadanie zachęcić uczniów do nauki języków obcych i uwrażliwić na tematykę ekologiczną. Praca w grupach przyczynia się do integracji wszystkich osób w klasie. Tematyka projektu pozwala na rozwinięcie u młodzieży świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Inicjatywa ta rozwija także samodzielność, kreatywność i logiczne myślenie uczniów.