Nauka języka obcego dla wszystkich przedszkolaków

Numer JOwS: 
str. 17

Wszyscy lubimy być w czołówce i lubimy być wyjątkowi. Ubiegły rok rozpieszczał nas pod tym względem w obszarze edukacji i obfitował w pozytywne niespodzianki. Najpierw okazało się, że wyniki polskich uczniów w teście PISA (MEN 2012) pozwoliły Polsce uplasować się na wysokiej pozycji w rankingu międzynarodowym, a później dołączyliśmy do trójki europejskich krajów, w których nauka języka obcego stała się obowiązkowym elementem edukacji przedszkolnej (Eurydice 2012).

Scenariusz

 • Temat: The Frog Family
 • Poziom: A2+
 • Czas: 30 minut
 • Wiek: 5 lat

Materiały

 • piosenka Frogs, frogs everywhere (Fanfare 1, M. McHugh, Oxford University Press, 16);
 • historyjka The Frog Family (Young Learners, S. Philips, Oxford University Press, 19);
 • karty z obrazkami przedstawiające tatę, mamę, siostrę, brata, niemowlę;
 • 6 zestawów z rysunkami przedstawiającymi węża, żabę, pająka, potwora, smoka i nietoperza;
 • maski przedstawiające żabią rodzinę, wykonane z papierowych talerzy;
 • zielony lub niebieski materiał.

Cele lekcji

 • powtórzenie zwrotu: Jump!
 • powtórzenie słówek: Daddy, Mummy, Sister, Brother, Baby; a frog, a spider, a bat,a dragon, a monster, a snake;
 • wprowadzenie zwrotu: Come here!
 • powtórzenie piosenki Frogs, frogs everywhere;
 • stworzenie wielu możliwości słuchania języka obcego;
 • zastosowanie metody dramy (odgrywanie historyjki The Frog Family).

Rozgrzewka językowa

Dzieci stoją w kręgu i śpiewają piosenkę: Frogs, frogs everywhere, którą poznały na lekcji prezentującej słowa: a snake, a frog, a spider.

Powtórzenie słów

Nauczyciel pokazuje karty z obrazkami przedstawiające: Daddy, Mummy, Sister, Brother, Baby i prosi o nazwanie ich, pytając: What’s this? Jeśli dzieci nie pamiętają, powtarza słowa, prosząc o chóralne powtórzenie.

Prezentacja bohaterów historyjki

Nauczyciel prezentuje bohaterów historyjki na kartach z obrazkami i mówi: It’s .... (Daddy frog). Prosi dzieci o chóralne powtórzenie każdego określenia.

Ćwiczenie nowych słów (rozumienie)

Nauczyciel rozkłada zielony lub niebieski materiał na podłodze i mówi: It’s a pond. Następnie bierze po kolei karty z obrazkami przedstawiającymi członków rodziny żab, mówi: (Daddy) frog jump to the pond! i przekłada karty.

Potem daje każdemu dziecku maskę wykonaną z papierowego talerza (z tasiemką do zawieszenia na szyi) przedstawiającą jednego z pięciu bohaterów historyjki. Wydaje polecenie: Daddy frogs jump to the pond! Dzieci z maską przedstawiającą Daddy frog skaczą w kierunku stawu. Nauczyciel wydaje podobne polecenie kolejnym członkom żabiej rodziny. Dzieci z odpowiednimi maskami skaczą w kierunku stawu.

Prezentacja historyjki

Nauczyciel opowiada historyjkę, odgrywając rolę narratora i poszczególnych członków rodziny żab. It was hot, very, very hot....

Odgrywanie historyjki całym ciałem

Nauczyciel opowiada historyjkę i prosi uczniów o odgrywanie odpowiednich ról (zgodnie z nałożonymi maskami).

Odgrywanie historyjki (mówienie)

Nauczyciel opowiada historyjkę po raz kolejny, tym razem zachęcając dzieci, które skaczą właśnie do „stawu” zgodnie z treścią historyjki, by wspólnie zawołały następnego członka rodziny: Come here! i pokazały gestem, co to znaczy.

Ćwiczenie słów (bingo)

Nauczyciel przygotowuje 6 zestawów z rysunkami przedstawiającymi zwierzęta (a bat,a monster, a dragon, a snake, a spider, a frog). W każdym zestawie jest tyle zwierzątek danego gatunku, ile jest dzieci w grupie. Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel pokazuje po kolei zwierzęta na rysunkach i prosi o nazwanie ich: It’s a... Następnie sam wybiera sobie cztery karty i układa je w kwadrat przed sobą, tak aby utworzyły planszę do gry w bingo. Pokazuje ją i prosi, żeby dzieci przygotowały dla siebie plansze, wybierając dowolne cztery różne karty z poszczególnych zestawów. Nauczyciel ma jeszcze jeden zestaw wszystkich zwierzątek na rysunkach odwrócony obrazkami do dołu. Z tego zestawu bierze jeden rysunek, pokazuje go dzieciom i nazywa go. Jeśli ma ten rysunek na swojej planszy, pokazuje dzieciom, że trzeba odwrócić odpowiednią kartę na planszy obrazkiem do dołu. Jeśli nie ma tego rysunku – pokazuje, co należy zrobić na planszy któregoś dziecka, na której znajduję się potrzebny obrazek. Gdy nauczyciel odwróci wszystkie cztery karty na swojej planszy lub zauważy, że któreś dziecko odwróciło wszystkie swoje cztery karty, woła: Bingo!

Powtórzenie piosenki (Incy Wincy Spider)

Nauczyciel śpiewa piosenkę Incy Wincy Spider i zachęca dzieci do wspólnego śpiewania i pokazywania gestami słów piosenki.

Podsumowanie

Nauczyciel żegna się z dziećmi, prosząc je: Come here! Dzieci ustawiają się w rzędzie, jedno za drugim, i po kolei oddają nauczycielowi papierowe talerze, nazywając je: (Daddy) frog itp.

***

Podsumowując, warto podkreślić, że nowa podstawa programowa daje nauczycielom edukacji przedszkolnej nieograniczone możliwości wplatania i integrowania nauki języka z pozostałymi obszarami w programie przedszkolnym. Aby to jednak mogło nastąpić, nauczyciele muszą posiadać odpowiedni poziom swobody w posługiwaniu się nauczanym językiem, aby nie czuć się skrępowanym i niepewnym poprawności fonetycznej i gramatycznej używając języka na zajęciach. Ważne jest też, by postrzegali siebie jako uczących się przez całe życie i doskonalili swój warsztat językowy. Trzeba ich wspierać w tym doniosłym zadaniu.

Bibliografia

 • Appel, M., J., Zarańska, I., Piotrowska, E. (2012) Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli. Warszawa: Macmillan.
 • Bogucka, M., Łoś, D. (2014) Program nauczania języka angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe. Pearson Central Europe.
 • Edelenbos, P., Johnstone, R., Kubanek, A. (2006) The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published Research, Good Practice and Main Principles. Final Report of the EAC 89/04, Lot 1 study.
 • Eurydice (2012) Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • European Commission (2011) Language Learning at Pre-Primary School Level: Making it Efficient and Sustainable. A Policy Handbook. KE. SEC(2011) 928 final.
 • MEN (2014) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (DzU poz. 803).
 • MEN (2012) Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2012 w Polsce.
 • Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2009) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2014) Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4 – i 5-latków. Warszawa: Oxford University Press.