Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Informacje i opracowania statystyczne

Wydane przez: 
Główny Urząd Statystyczny

Nowa edycja publikacji „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” zawiera bardzo szeroki zestaw danych i analiz opisujących stan i dynamikę polskiego systemu oświaty. Prezentowane informacje dotyczą działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne.

382

Pełny tekst publikacji

Informacje i opracowania statystyczne dotyczące języków znajdują się w rozdziale szóstym.