O działalności stowarzyszenia rusycystów

Numer JOwS: 
str. 50

W 2010 r. z inicjatywy grupy nauczycieli i wykładowców, którzy spotkali się na metodycznych seminariach w Lublinie, zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego (PSNiWJR).

Nauczyciele uczestniczą również w kursach i seminariach odbywających się w Rosji. We wrześniu 2010 r. ośmioosobowa grupa rusycystów z Polski wzięła udział w międzynarodowym seminarium podwyższania kwalifikacji w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Spotkali się tam nauczyciele z całej Europy (między innymi z Polski, Grecji, Węgier, Słowenii, Serbii). Podczas seminarium odbywały się zajęcia z praktycznej nauki i metodyki języka rosyjskiego jako obcego, była to też okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych państw. Do tej pory w seminariach wzięło udział ponad dwustu nauczycieli.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego organizuje także wyjazdy do Rosji dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. W październiku 2011 r. PSNiWJR na zaproszenie kilkunastu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego wyjechało w celach szkoleniowych do Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Podczas pobytu spotkali się z władzami instytutu, władzami oświatowymi merostwa oraz zapoznali się z pracą moskiewskich szkół.

Konkursy i festiwale

Działalność stowarzyszenia to nie tylko kształcenie. Corocznie organizowane są różne konkursy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. W maju 2012 r. odbyła się w Warszawie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z fundacją „Russkij Mir” i MAPRYAŁ (МАПРЯЛ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Literatury Rosyjskiej). W konferencji uczestniczyło 230 pracowników naukowych z 30 krajów.

W pierwszym roku działalności (2010/2011) przeprowadzono następujące konkursy: Przewodnik po Moskwie; Konkurs na najlepszą szkołę nauczania języka rosyjskiego; I Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla szkół średnich w Łodzi (należy dodać, że w czerwcu br. odbędzie się trzecia edycja festiwalu, który cieszy się dużą popularnością i gromadzi coraz więcej uczestników i widzów). W roku szkolnym 2011/2012 wydarzenia te w większości związane były z 50. rocznicą pierwszego lotu człowieka w kosmos. Były to konkursy: na najlepszy scenariusz lekcji związanej z kosmosem; na zajęcia o kosmosie przygotowane metodą projektu; Przewodnik po Petersburgu; II Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi Ziemia w iluminatorze.

Od 30 października do 5 listopada 2011 r. w Petersburgu trwał I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele i laureaci konkursu Przewodnik po Petersburgu. Pobyt składał się z dwóch części: Festiwalu Języka Rosyjskiego dla wszystkich uczestników oraz V Zjazdu MAPRYAŁ dla dyrektorów i nauczycieli. Uczniowie i dyrektorzy brali udział w wycieczkach i różnych wydarzeniach kulturalnych, natomiast nauczyciele w seminariach i zajęciach metodycznych. Wszyscy byli pod wrażeniem liczby uczestników i znakomitej organizacji, bowiem możliwość spotkania 700 osób z 73 krajów nie zdarza się codziennie.

Działalność stowarzyszenia obejmuje także organizację konkursów. W tym roku szkolnym odbyły się konkursy dla nauczycieli i uczniów związane z setną rocznicą urodzin Siergieja Michałkowa: konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji; konkursy literackie dla uczniów: Mój ulubiony utwór (esej i prezentacja), tłumaczenie wierszy Michałkowa na język polski; konkursy plastyczne dla uczniów (ilustracja do utworu, komiks); Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny w języku rosyjskim; I Ogólnopolski Festiwal Pieśni Rosyjskiej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bałałajka” w Siedlcach.

Nagrodą za zwycięstwa w konkursach są wyjazdy na obozy, na międzynarodowe spotkania i wspólna praca nad projektami. W lipcu 2011 r. grupa 10 uczniów z Polski wyjechała na obóz letni do Moskwy. Spotkało się tam ponad 100 uczniów z różnych krajów z całego świata. W sierpniu 2012 r. 18 uczniów z Polski brało udział w I Międzynarodowej Letniej Szkole Języka i Kultury Rosyjskiej w miejscowości Wielikij Ustiug w Rosji. Ogółem było ponad 40 uczniów z 8 krajów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka rosyjskiego oraz w zajęciach o kulturze i obyczajach narodu rosyjskiego. W listopadzie 2012 r. 6 uczniów z Polski uczestniczyło w zorganizowanym w Moskwie Międzynarodowym Obozie Klubów Przyjaźni, który był podsumowaniem VII Międzynarodowego Konkursu Projektów Dialog – droga do zrozumienia. Uczniowie przygotowywali prezentacje swoich państw, regionów i szkół. Uczestniczyli w treningach prowadzonych przez studentów (m.in. na temat umiejętności autoprezentacji), w konferencjach (m.in. Dialog jako sposób formowania osobowości tolerancyjnej) oraz w imprezach kulturalnych. W marcu 2013 r. 10 uczniów z Polski uczestniczyło w międzynarodowym zimowym obozie w Kostromie.

Dzięki inicjatywie PSNiWJR powstała, jako druga w Europie, Biblioteka im. S. Michałkowa przy LO im. ONZ w Biłgoraju. 2 kwietnia 2012 r. został podpisany akt założycielski, a 6 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość przekazania przez prezesa Rosyjskiej Fundacji „Kultura”, Julię Michałkową, bogatego księgozbioru (1500 książek).

Dzięki PSNiWJR polscy uczniowie corocznie w grudniu uczestniczą w spotkaniach noworocznych organizowanych w Ambasadzie Rosyjskiej Federacji w Warszawie.

Stowarzyszenie wspiera szkoły w organizacji wszystkich konkursów związanych z językiem rosyjskim, przekazując w darze książki i inne nagrody.

Oczywiście te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez partnerów, z którymi współpracuje PSNiWJR. Wśród nich są: MAPRYAŁ, Fundacja „Russkij Mir”, RONIK w Warszawie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Uniwersytet Warszawski, Rosyjska Fundacja Kultura, Stowarzyszenie Polska – Wschód.