Odkrywanie świata na nowo

Numer JOwS: 
str. 75

Szkoła English Unlimited uczestniczy w projektach Grundtviga od kilku lat. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady metod i działań zrealizowanych w ramach projektów partnerskich.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Discovering the World Anew, czyli Odkrywanie świata na nowo to pierwszy projekt partnerski Grundtviga, zrealizowany w szkole English Unlimited. Jak się to wszystko zaczęło? Idea projektu, którego celem była społeczna i edukacyjna aktywizacja osób 55+ z różnych krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji i Słowacji, zrodziła się w 2008 r. Uczestnicy mieli uczyć się języka angielskiego (oczywiście poza Brytyjczykami) i rozwijać umiejętności ICT. Program nauki języka angielskiego oraz zajęć ICT został stworzony specjalnie dla grup projektowych. Zarówno zajęcia językowe, jak i komputerowe były prowadzone na dwóch różnych poziomach zaawansowania oraz dostosowane do potrzeb i umiejętności słuchaczy. Projekt zakładał przygotowanie przez słuchaczy prezentacji internetowych dotyczących – do wyboru – życia rodzinnego, swojego miasta, tradycji, ważnych świąt, historii, kultury,  sławnych ludzi z każdego z krajów. Zajęcia językowe podzielone były na bloki tematyczne. Jednym z założeń projektu było również uczenie międzypokoleniowe. Nierzadko naszym słuchaczom w przygotowaniu prezentacji internetowych pomagali młodsi członkowie ich rodzin (dzieci lub wnuki). Prezentacje były zamieszczane na stronie internetowej projektu, a następnie słuchacze ze wszystkich krajów mogli porównać swoje doświadczenia lub poznać zwyczaje panujące gdzie indziej.

Jednym z działań projektu był także pen-pal scheme, czyli nauka poprzez korespondencję z rodzimymi użytkownikami języka. Każdy z uczestników projektu miał swojego korespondencyjnego nauczyciela z Walii, gdzie mieściła się nasza instytucja partnerska, pomagająca ludziom po 50. roku życia w powrocie do pracy zawodowej.

Korzyści edukacyjne projektu to rozwój czterech kompetencji kluczowych naszych słuchaczy: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych i obywatelskich. Rezultaty projektu to: program nauki języka angielskiego dla osób 50+, program nauki ICT, transfer wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi, broszura informacyjna z przykładami najlepszych zajęć projektowych oraz nabycie umiejętności pisania i koordynowania międzynarodowych projektów przez naszą instytucję.

Innowacyjne podejście w rozwoju kompetencji uczenia się polegało na wykorzystaniu całego spektrum technik nauczania: tradycyjnych, multisensorycznych, ICT (multimedia), nowoczesnych komunikatorów w kontaktach z partnerami zagranicznymi, intermentoringu (pomoc dzieci i wnuków), uczenia się poza tradycyjną klasą oraz przełamywania stereotypów i utartych schematów myślenia poprzez kontakt z innymi kulturami.

Projekt został bardzo wysoko oceniony przez naszych słuchaczy. Wielu z nich kontynuuje naukę języka angielskiego oraz utrzymuje kontakty e-mailowe i osobiste z zagranicznymi przyjaciółmi. Twierdzą, że projekt zmienił ich życie – oto niektóre wypowiedzi uczestników: Pomysł nauki angielskiego w połączeniu z komputerem i potem korespondencji jest trafiony w dziesiątkę! Czuję, że rzeczywiście odkrywam świat na nowo, czuję się młodziej i zmobilizowało mnie to do przypomnienia sobie wcześniej nabytych, ale już zapomnianych umiejętności, no i rozszerzenia słownictwa. Wyjazd był rewelacyjny i po raz pierwszy miałam okazję rozmawiać po angielsku z Walijczykami.

Kolejny projekt Grundtviga, w który tym razem jesteśmy zaangażowani jako instytucja partnerska, to Foreign Language Drama Festival. Biorą w nim udział partnerzy z sześciu krajów: Polski, Włoch, Finlandii, Turcji, Niemiec, Hiszpanii. Celem projektu jest przygotowanie przedstawienia teatralnego w języku angielskim oraz udział w międzynarodowym festiwalu dramatycznym grup projektowych. Przewidziane są dwie edycje festiwalu; po każdym roku szkolnym następuje prezentacja przygotowanych sztuk. Pierwszy festiwal miał miejsce we Włoszech, a kolejny w Turcji. Każda z instytucji partnerskich wybierała sztukę bądź też – w niektórych przypadkach – pisała ją samodzielnie, a następnie grupa słuchaczy pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego przygotowywała przedstawienie.

W naszej szkole stworzyliśmy specjalny kurs pt. English and Drama, którego celem była nauka języka poprzez zajęcia wykorzystujące techniki dramy. Słuchacze biorący w nim udział byli zainteresowani zarówno podnoszeniem swoich kompetencji językowych, jak i realizacją przedstawienia, choć nie wszyscy byli aktorami. Część osób zajmowała się kwestiami technicznymi, scenografią, kostiumami itp. Możliwość udziału w międzynarodowym spotkaniu grup teatralnych Grundtviga stanowiła ogromne wyzwanie i jednocześnie bodziec do intensywnej pracy. Słuchacze podkreślali następujące korzyści udziału w projekcie: przełamanie bariery językowej, znaczącą poprawę płynności mówienia w języku angielskim, poprawę wymowy oraz ogólny rozwój pozostałych umiejętności językowych.

Wszyscy słuchacze biorący udział w projekcie byli amatorami niezwiązanymi zawodowo ze sceną teatralną, stąd też projekt ten stał się dla nich wspaniałą przygodą edukacyjną. Tak opowiadali o swoich doświadczeniach:

Przygotowanie przedstawienia pomogło uczestnikom projektu rozwinąć nie tylko umiejętności językowe i nawiązać nowe przyjaźnie, ale również poznać inną kulturę kraju oraz zintegrować się z grupami teatralnymi różnych narodowości.

Dobre doświadczenia z dwóch wyżej opisanych projektów zachęciły nas do dalszej pracy i realizacji następnych projektów Grundtviga. Obecnie nasza szkoła jest zaangażowana w projekt pt. Information Technology for Intercultural Dialogue. Celem tego projektu jest poznanie wybranych przez słuchaczy przykładów z architektury, malarstwa, sztuki, muzyki i literatury, reprezentujących ich region i kraj. Nasi uczniowie zamieszczają na platformie internetowej zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy z danej dziedziny wraz z opisem w języku angielskim. W trakcie międzynarodowych spotkań słuchacze wykonują różne ćwiczenia językowe związane z projektem, wykorzystując m.in. narzędzia internetowe.

Oto fragment relacji ze spotkania międzynarodowego naszej słuchaczki: Cały wyjazd dał mi przede wszystkim niezapomniane wspomnienia, ale też pozwolił poznać inne kultury oraz nawiązać znajomości z obcokrajowcami, poprawić swój angielski, a także nauczyć się paru słów w języku portugalskim.

Szkoła English Unlimited została założona na przełomie w 1989 r. przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie English Unlimited zajmuje się edukacją językową, prowadząc: Szkołę Języków Obcych, Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL i Goethe-Institut, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, księgarnie językowe, Studium Tłumaczy, przedszkole anglojęzyczne, a także Dział Projektów Europejskich. Szkoła została dwukrotnie wyróżniona w konkursie European Language Label. Obecnie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany jest projekt Szkoła Sukcesu, zakładający połączenie nauki języków obcych, przedsiębiorczości i ICT. Bierzemy też udział w międzynarodowych projektach współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach akcji scentralizowanej Key Activity 2: Languages oraz w programie Leonardo da Vinci i Grundtvig.