Otwarci na sukces – alternatywne formy pracy w dydaktyce języków obcych

Numer JOwS: 
str. 123
Grafika z serwisu fotograficznego Fotolia

Otwórzcie się, macie możliwości – chciałoby się powiedzieć uczniom na lekcji językowej w niejednej klasie. Lekcja niemieckiego (jak i każdego języka obcego) może wzbudzić w uczniach poczucie bycia samodzielnym, kreatywnym – po prostu chęć działania.

Pobierz artykuł w pliku

Jedną z możliwości wspierania takich postaw i zachowań uczniów są otwarte formy pracy. Ich planowanie wymaga od nauczyciela wysiłku, czasu i korzystania z własnych talentów. Wychodzę jednak z założenia, że kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń. Przyjemność planowania przez nauczyciela nietypowej lekcji przekłada się na przyjemność uczenia się odczuwaną przez uczniów na takiej lekcji.

Poniżej przedstawiam cztery scenariusze lekcji języka niemieckiego (do wykorzystania także na lekcjach innych języków), każdy wykorzystujący inną otwartą formę pracy. Mają być one inspiracją dla nauczycieli, którzy najlepiej znają swoich uczniów, ich możliwości i zainteresowania. Na wstępie wypada zapytać samego siebie: czego potrzebują moi uczniowie? Co pobudziłoby ich jeszcze bardziej do pracy na moich lekcjach? Co o nich wiem? Jacy są? Czym się interesują? Jakie ich talenty są już widoczne? Czego potrzebuję ja jako nauczyciel? Jakie moje zdolności mogę wykorzystać w planowaniu tych lekcji?

Scenariusz zajęć