Patronat medialny

Jeśli mają Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Państwa inicjatyw patronatem medialnym czasopisma Języki Obce w Szkole, prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielania patronatu JOwS oraz o wypełnienie wniosku o patronat.

Regulamin patronatu

Patronatem medialnym Języków Obcych w Szkole mogą zostać objęte:

  • konferencje i seminaria poświęcone tematyce językowej;
  • konkursy językowe na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym;
  • obchody Europejskiego Dnia Języków;
  • inne wydarzenia mające na celu promocję nauki języków obcych.

Wniosek o patronat

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na stronie Języków Obcych w Szkole w zakładce patronaty oraz na profilu facebookowym czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.