Patronat medialny

179

Jeśli macie Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Waszych inicjatyw patronatem medialnym czasopisma Języki Obce w Szkole, prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielania patronatu JOwS oraz o wypełnienie wniosku o patronat.

Regulamin patronatu

Patroatem medialnym „Języków Obcych w Szkole” mogą zostać objęte: konferencje i seminaria poświęcone tematyce językowej, konkursy językowe na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym, obchody Europejskiego Dnia Języków oraz inne wydarzenia mające na celu promocję nauki języków obcych.

Wniosek o patronat

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na stronie "Języków Obcych w Szkole" w zakładce patronaty oraz poprzez newsletter czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.