Plan wydawniczy 2019

Dział Temat numeru poświęcamy głównie indywidualnej pracy nauczycieli i uczniów oraz trudnościom z nią związanym, a także wielojęzyczności jako elementowi kształcenia językowego.

Zachęcamy do podejmowania problematyki nowszych podejść do nauczania języków (w tym wykorzystywania technologii informacyjnych), rozwijania sprawności mediacyjnych i interakcyjnych oraz kształtowania kompetencji interkulturowej.

Planujemy wydanie jesienią 2019 roku numeru specjalnego Języków Obcych w Szkole – skoncentrowanego na nauczaniu języka polskiego jako języka drugiego/języka edukacji w polskich szkołach – na pracy z uczniami z doświadczeniem migracji.

W dziale Temat numeru w poszczególnych wydaniach w roku 2019 proponujemy zajęcie się następującymi zagadnieniami:

 

Numer 1/2019  – Indywidualny styl pracy nauczycieli 

 • kompetencje i umiejętności nauczycieli
 • strategie nauczania języka
 • preferowane metody nauczania,
 • podejście do uczniów i współpraca z nimi
 • osobowość nauczyciela

[termin nadsyłania artykułów: koniec stycznia 2019 r.]

 

Numer 2/2019  –  Indywidualny styl pracy i samodzielność uczniów

 • autonomia uczniów
 • praca na lekcjach i praca własna
 • strategie uczenia się języka
 • stosunek do nauczyciela i styl współpracy z nim
 • współpraca z innymi uczniami
 • motywacja do nauki języka

[termin nadsyłania artykułów: koniec marca 2019 r.]

 

Numer 3/2019  –  Czynniki regresu sprawności językowych i ich utrata

 • czynniki dydaktyczne i organizacyjne zjawiska
 • przyczyny niskiego poziomu motywacji i przeciwdziałanie im
 • cele nauki języka
 • brak kontaktu z rodzimymi użytkownikami języka obcego
 • nieużywanie języka obcego poza lekcjami
 • metody i osobowość nauczyciela

 [termin nadsyłania artykułów: koniec czerwca 2019 r.]

 

Numer 4/2019 – Wielojęzyczność  jako element kształcenia językowego

 • różnorodna wielojęzyczność uczniów
 • wpływ otoczenia i środowiska na status wielojęzyczności
 • wykorzystanie jednego języka obcego w nauce innego
 • kompetencje wielojęzyczne nauczycieli

[termin nadsyłania artykułów: koniec września 2019 r.]

 

Numer specjalny (jesień 2019) – Język polski jako drugi/jako język edukacji

w polskich szkołach – praca z uczniami z doświadczeniem migracji

 [termin nadsyłania artykułów: koniec lipca 2019 r.]