Plan wydawniczy 2020

Dział Temat numeru w roku 2020 poświęcamy kilku zagadnieniom szczególnie ważnym w dzisiejszej edukacji językowej: motywacji do nauki języków, rozwijaniu sprawności mediacji i interakcji językowej oraz nauczaniu powiązanemu z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Zachęcamy także do podejmowania problematyki nowszych podejść do nauczania języków, ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych, kształtowania kompetencji interkulturowej, edukacji wielojęzycznej.

W dziale Temat numeru w poszczególnych wydaniach w roku 2020 proponujemy zajęcie się następującymi zagadnieniami:

Numer 1/2020 – Motywacja do nauki języków obcych

 • skuteczne sposoby motywowania uczniów do nauki języka obcego
 • motywacja do nauki języków mniej popularnych od angielskiego
 • czynniki osłabiające motywację
 • przeciwdziałanie osłabianiu motywacji uczących się
 • indywidualna motywacja uczniów a praca w zespole

[Termin nadsyłania tekstów upływa 16 lutego]Numer 2/2020 – Mediacja jako sprawność językowa

 • istota mediacji jako sprawności językowej
 • mediacja a tłumaczenie
 • praktyczny wymiar mediacji językowej
 • sposoby rozwijania sprawności mediacyjnej u uczniów
 • przykłady i opisy działań mediacyjnych w nauce języka obcego

[Termin nadsyłania tekstów upływa 30 kwietnia]Numer 3/2020 – Interakcja w procesie nauki języka obcego

 • uwarunkowania interakcji w nauce języka
 • stymulowanie interakcji językowej na lekcjach języków obcych
 • cele komunikacji językowej a interakcja
 • role partnerów interakcji
 • przełamywanie barier i blokad komunikacyjnych

[Termin nadsyłania tekstów upływa 31 lipca]Numer 4/2020 – Blended teaching/learning w edukacji językowej

 • uwarunkowania merytoryczne i organizacyjne stosowania blended teachingu/learningu
 • opisy i analizy praktyki kursów blended learningu w nauce języków obcych
 • plusy i minusy nauki w tzw. odwróconej klasie
 • skuteczność nauczania metodą blended learningu
 • perspektywy rozwoju nauczania z użyciem technologii informacyjnej

[Termin nadsyłania tekstów upływa 15 października]