Podsumowanie konferencji "Języki do zadań specjalnych"

Prof. Mirosław Bańko i Marek Zając podczas konferencji "Języki do zadań specjalnych". Fot. Krzysztof Pacholak

Międzynarodowa konferencja pt. ”Języki do zadań specjalnych” poświęcona problematyce nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych i specjalistycznych zgromadziła 20 września br. ponad 400 uczestników z Polski i zagranicy. Wydarzenie to jest oficjalną częścią obchodów Europejskiego Dnia Języków 2016.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień takich ekspertów językowych, jak: dr Oliver Meyer z Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu; dr Birthe Mousten, wykładowcy uniwersytetów w Danii; dr hab. Elżbiety Gajewskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; dr hab. Magdaleny Sowy z KUL. W trakcie obrad, paneli i spotkań dyskusyjnych rozmawiano o metodach tworzenia językowych materiałów dydaktycznych zorientowanych zawodowo, o specyfice uczenia (się) języków osób z różnymi dysfunkcjami, specyfiki pracy w klasie wielojęzycznej, o kształceniu dzieci imigrantów oraz osób powracających z zagranicy. Konferencję zaszczyciła swoją obecnością również minister edukacji narodowej - Anna Zalewska.

Refleksje uczestników wzbudził główny panel dyskusyjny pt.: "Języki do zadań specjalnych", podczas którego prof. Katarzyna Karpińska-Szaj poruszyła problem nauczania j. obcych w perspektywie terapeutycznej, w tym rozwijania kompetencji uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dr hab. Jarosław Krajka mówił o blaskach i cieniach wykorzystywania własnych korpusów w nauczaniu języków do celów zawodowych, a Sarah Unsworth z Cambridge English Language Assessment o problemach, z jakimi borykają się w tworzeniu testów znajomości j. obcego dla specjalistów z różnych dziedzin.

Problematyka poruszana w czasie konferencji była również ukazana z perspektywy projektów programu Erasmus+. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konferencji, podkreślał, że w tym programie Unii Europejskiej, umożliwiającej milionom uczniów, studentów, nauczycieli naukę i pracę poza granicami swojego kraju kluczowa jest mobilność osób, którą ułatwia dobra znajomość języka obcego.

Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich 26 września.

Pod koniec października dostępne będą nagrania wszystkich sesji - zarówno z części plenarnej, jak i warsztatowej. Relacja fotograficzna z wydarzenia poniżej:

  Konferencja „Języki do zadań specjalnych”

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji