Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2009/2010

Wydane przez: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Prezentowany raport analizuje dane dotyczące powszechności nauczania języków obcych, w skali całego kraju oraz w poszczególnych województwach. Opracowanie uwzględnia również zmiany w edukacji językowej wprowadzane w ostatnich latach w szkołach podstawowych i gimnazjach, może więc pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmiany demograficzne oraz przygotowane reformy wpłynęły na edukację językową w Polsce, w odniesieniu do poszczególnych języków obcych.

138

Pobierz dokument w formacie PDF

Raport składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono jaka liczba uczniów uczy się języków obcych w poszczególnych typach szkół oraz zmiany zachodzące w tym zakresie; druga – dotyczy liczby języków obcych nauczanych obowiązkowo w rożnych typach szkół; trzecia – przedstawia powszechność nauczania języków obcych w układzie wojewódzkim.