Zachęcamy do lektury książki prof. Hanny Komorowskiej "Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole""

Nowoczesna postać dydaktyki języków pojawiła się (…) 60 lat temu, a za symboliczną datę powstania polskiej glottodydaktyki można uznać społeczno-polityczne przemiany (…) po październiku 1956 roku, kiedy możliwe było w miarę swobodne – w porównaniu z poprzednimi latami – kształtowanie poglądów na edukację językową. Poglądy te można było nareszcie nie tylko wypowiadać, ale też prezentować na piśmie, co wcześniej (…) nie było w ogóle możliwe. Dowodem tego stały się narodziny pierwszego polskiego czasopisma poświęconego metodyce nauczania języków zachodnioeuropejskich.

Obchodzimy w bieżącym roku sześćdziesięciolecie czasopisma Języki Obce w Szkole. Niewiele specjalistycznych czasopism może pochwalić się taką długowiecznością, i – co więcej – taką elastyczności i żywotnością (ze Wstępu).

 

Książkę można pobrać tutaj.