Program Erasmus+ dla nauczycieli języka rosyjskiego

Fot. Kurs metodyczny w Daugavpils, sierpień 2013 r. (Learn Russian in the European Union)

Edukacyjne programy Unii Europejskiej wspierają nauczycieli m.in. poprzez zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. W trudnej sytuacji są jednak nauczyciele języka rosyjskiego, którzy nie mają możliwości starania się o podobny grant na wyjazdy do Rosji. Wyjściem z tej sytuacji mogą być kursy organizowane w krajach europejskich, gdzie język rosyjski jest językiem ojczystym dla ponad połowy mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest Dyneburg.

Jedną z możliwości wyjazdu na szkolenia do Dyneburga (Daugavpils) jest udział w projekcie “Learn Russian in the European Union”. O wsparcie finansowe można starać się w ramach nowego programu edukacyjnego UE na lata 2014-2020 - Erasmus+

Daugavpils – najbardziej rosyjskie miasto UE

Daugavpils (dawniej – Dyneburg, Dźwińsk), to drugie co do liczby ludności miasto Łotwy. Stanowi ono unikalną enklawę języka rosyjskiego:

 • ponad połowę mieszkańców miasta stanowią etniczni Rosjanie;
 • dla 80% mieszkańców rosyjski jest językiem ojczystym;
 • 96% mieszkańców swobodnie posługuje się j. rosyjskim;
 • język rosyjski jest głównym językiem codziennej komunikacji.

Mówi się, że Daugavipls to "najbardziej rosyjskie" miasto Łotwy oraz Unii Europejskiej. To idealne miejsce do zanurzenia się w rosyjskim środowisku językowym, a także we współczesnej rosyjskojęzycznej kulturze.

Łotewskie instytucje edukacyjne mają bogate doświadczenia w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego oraz pracy z uczniami bilingwalnymi. Połączenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu sprawa, że przygotowywane programy są interesujące i skuteczne.

Learn Russian in the European Union

“Learn Russian in the European Union” to projekt koordynowany przez Centrum Edukacyjne LatInSoft oraz Katedrę Rusycystyki i Slawistyki Uniwersytetu Dyneburskiego.

W 2014 r. “Learn Russian in the EU” nauczyciele języka rosyjskiego mogą korzystać z następujących programów, zgodnych z wymogami Erasmus+:

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języka rosyjskiego jako obcego (10 dni).
 • Zastosowanie metod interaktywnych w nauczaniu języka rosyjskiego (5 dni).

W ramach programów nauczyciele mają możliwość:

 • poznać teoretyczne i praktyczne strony zastosowania metod interaktywnych w nauczaniu języka rosyjskiego;
 • poznać aktualne tendencje i zjawiska zachodzące w j. rosyjskim, a także w literaturze i kulturze;
 • odwiedzić szkoły na Litwie i Łotwie, gdzie nauczany jest język rosyjski;
 • zawrzeć znajomości z nauczycielami z innych krajów europejskich;
 • poznać historię, kulturę i zabytki unikalnego multikulturowego regionu Europy;
 • doskonalić własne umiejętności językowe.

Zgłoszenia do programu należy kierować za pośrednictwem Narodowych Agencji programu Erasmus+. Najbliższy termin składania wniosków mija 17 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać mailowo pod adresem: info@learnrussianineu.com, a także na stronie projektu Learn Russian in UE.

Сергей Симонов | Tłumaczenie: Małgorzata Janaszek