Projekt Brit-Lit - gotowe scenariusze zajęć z literatury angielskiej

Projekt British Council - BritLit to zbiór lekcji i ćwiczeń poświęconych literaturze w języku angielskim. Materiały zawarte na stronie zostały stworzone zarówno przez profesjonalistów, jak i nauczycieli języka angielskiego, pod redakcją Fitch O'Connell, Claudii Ferradas oraz Alana Pulverness.

Teksty zostały wybierane pod względem podstawy programowej różnych krajów oraz tematyki, która mogłaby zainteresować młodych czytelników. Większość opowiadań i wierszy pochodzi od współczesnych pisarzy, mających silny związek z Wielką Brytanią.

Każdy ze zbiorów ćwiczeń jest dość luźno zbudowany – nauczyciele mają pełną swobodę w wyborze zadań w zależności od potrzeb i czasu lekcji.

-------

52 53 54 Fotografia © Julie Martin NEDCC 2010

 

Znaczniki