Propozycje konkursów szkolnych z języka rosyjskiego

Numer JOwS: 
str. 136

Jedną z form motywacji do nauki języka rosyjskiego są konkursy. W szkole typu zawodowego zachęcenie uczniów do udziału w konkursie nie jest jednak łatwe.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Przeciętny uczeń technikum weźmie udział w konkursie, jeśli, po pierwsze – będzie miał w tym interes, po drugie – nie będzie musiał się za bardzo wysilać. Trudno się dziwić, gdyż uczniowie technikum to najczęściej osoby nastawione na szybkie zdobycie zawodu, a nie na karierę naukową. Oczywiście nie chcę twierdzić, że do technikum uczęszcza młodzież gorsza. Są to często osoby dojeżdżające do szkoły z terenów wiejskich, a więc niemające zbyt wiele czasu na naukę. Wśród nich trafiają się jednak prawdziwe perły.

Chcąc pozyskać uczniów do udziału w konkursie, staram się tak konstruować zasady, aby każdy uczeń, który wykaże minimum dobrej woli, mógł wziąć w nim udział. Staram się też, aby nagrody były atrakcyjne i w miarę możliwości związane z przedmiotem – uczniowie są zadowoleni, kiedy otrzymują słowniki tematyczne czy obrazkowe, rozmówki (nie daję w charakterze nagród minisłowników, które nie uwzględniają wieloznaczności haseł i przyczyniają się do tworzenia kalek językowych) lub typowe rosyjskie souveniry, które zdobywam dla nich nie bez trudu. Dodatkowo nagradzam uczestników ocenami z przedmiotu.

Konkurs idiomów

W ogólnodostępnym miejscu regularnie prezentowane są zestawy idiomów. Dodatkowo można zamieścić je na szkolnej stronie internetowej i zaproponować możliwość powielenia listy idiomów. Swoją określoną wartość ma też plakat, obwieszczający zasady i termin konkursu, który tłumaczy, co to są idiomy (okazało się, że wielu uczniów poznało znaczenie tego słowa właśnie z takiego plakatu). W czasie lekcji objaśniane jest też znaczenie tych wyrażeń. Po upływie określonego czasu chętni przystępują do testu na znajomość zaprezentowanych wcześniej idiomów. Podczas sprawdzianu konkursowego uczniowie mają do dyspozycji listę idiomów (oczywiście bez podanych znaczeń w języku polskim). Materiał do opanowania nie jest obszerny, ale właśnie dlatego udaje się zebrać grupkę chętnych do udziału w teście. Konkurs można zmodyfikować poprzez niepodawanie listy idiomów. Wówczas będzie konieczne czynne opanowanie idiomów przez uczestników.

356 Zestawy idiomów do wydruku i rozpowszechnienia wśród uczniów oraz do zawieszenia na tablicy informacyjnej w szkole
356 Test konkursowy przygotowany na podstawie zaproponowanych idiomów

Konkurs homonimów metajęzykowych

Zasada przygotowania jest taka sama, jak w przypadku konkursu idiomów – stopniowe zapoznawanie z materiałem, a następnie test sprawdzający. Teksty przygotowane są na podstawie artykułów reklamowych z rosyjskich stron internetowych.

356 Zestawy homonimów do wydruku i rozpowszechnienia wśród uczniów oraz do zawieszenia na tablicy informacyjnej w szkole
356 Test konkursowy przygotowany na podstawie zaproponowanych homonimów

Konkurs plastyczny Symbole Rosji

Ten konkurs przeznaczony jest dla początkujących, a także dla uczniów-sympatyków języka rosyjskiego, nieuczących się go w szkole. Młodzież może przygotować plakaty dowolną techniką plastyczną, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Bardziej zaawansowani uczniowie mogą przygotować albumy lub prezentacje z opisami w języku rosyjskim. Jeśli uczestnicy konkursu są na zróżnicowanym poziomie, wówczas, podsumowując konkurs, należy podzielić zwycięzców na dwie kategorie i oddzielnie przyznać miejsca dla początkujących i dla zaawansowanych.

Konkurs Zapraszamy do Polski, zapraszamy do naszego regionu

Podobna zasada uczestnictwa jak w poprzednim konkursie. Uczniowie przygotowują prace – plakaty, albumy, broszurki, prezentacje multimedialne – przedstawiające miejsca z całej Polski lub regionu, który warto odwiedzić. Tekst w języku rosyjskim może być mniej lub bardziej rozbudowany – od krótkich jednozdaniowych podpisów do dłuższych wypowiedzi.

***

Udział uczniów w konkursie w dużej mierze zależy od tego, czy rozumieją oni jego zasady. Warto więc dokładnie kilkakrotnie omówić je w każdej grupie, podając przykłady prac lub prezentując przykładowe zadania konkursowe. Zachęcam do przeprowadzania konkursów. Wymagają one naszej dodatkowej pracy, ale w znaczny sposób uatrakcyjniają naukę języka i pozwalają przemycić wiele dodatkowej wiedzy. Są też źródłem satysfakcji dla uczestników, a zwłaszcza zwycięzców.

Bibliografia

Rozental, D., Michałkiewicz, C. (1985) Wybór idiomów i zwrotów rosyjskich. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kozielewski, I. (1959) Słownik wyrazów o podobnym brzmieniu a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim. Warszawa: PZWS.