Proste przykłady zastosowania TIK na lekcjach języka angielskiego

Numer JOwS: 
str. 113

Jak zaciekawić ucznia lekcją języka obcego, która w dużej mierze opiera się na biernej pracy z podręcznikiem i nauczycielem w roli głównej? Dlaczego wykorzystywanie TIK w trakcie zajęć edukacyjnych jest takie ważne zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów? Oto pytania, na które zamierzam odpowiedzieć w tym artykule.

E-mail klasowy można też wykorzystywać w trakcie lekcji, przygotowując zajęcia. Przykładem może tu być lekcja utrwalająca słownictwo wprowadzone w podręczniku. Dzień wcześniej wysyłam klasie plan zajęć. Na lekcji po krótkiej rozgrzewce językowej, w trakcie której powtarzamy słownictwo z poprzednich zajęć dotyczące ochrony środowiska, proszę o zalogowanie się i zapisanie na pulpitach komputerów załącznika z poczty klasowej. Po otworzeniu dokumentu uczniowie od razu przystąpili do pracy. Oto treść tej wiadomości:

Subject: Climate change and greenhouse effect

Exercise 1

Visit the website http://www.epa.gov/climatechange/kids/basics/index.html. Read the text and answer the questions:

  • How is the world changing?
  • Why is the Earth getting warmer?
  • What are warmer temperatures causing in the world?

Now, click onto the link Find out how and why the climate is changing (the second green star) and find the answer for the following question:

  • What happens when we burn fossil fuels?

Exercise 2

Work in pairs. Visit this site http://www.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/index.html and learn as much as you can about the effects of the climate change onto the Earth. You’ve got 5 minutes to do that.

Exercise 3

Work in 3 groups. (Wait until the teacher tells you what group you are in.) Visit the sites given below and prepare a short note (50 words) answering the question:

What can you do to stop climate change?

Extra activities for fast finishers:

W celu przejścia do zadania na słuchanie ze zrozumieniem nauczyciel powinien na stronie http://www.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/index.html kliknąć w pierwszy link obok ilustracji Ziemi zatytułowany The Greenhouse Effect. Aby pomóc uczniom skupić się na filmie i wykonać ćwiczenie, nauczyciel rozdaje karteczki z wcześniej przygotowanymi pytaniami. Oto pytania wykorzystane w trakcie tych zajęć:

  • What is called the greenhouse effect?
  • What do greenhouse gasses do?
  • Do we need greenhouse gasses? Why/why not?
  • How do people add extra carbon dioxide into the atmosphere?
  • Name changes that happen on the Earth due to warmer temperatures.

Linki w zadaniu 3. są aktywne i uczniowie, klikając w nie, znajdują od razu potrzebne informacje.

Oto przykład lekcji w sali komputerowej, której głównym celem było ćwiczenie umiejętności redagowania tekstu: