Proste przykłady zastosowania TIK na lekcjach języka angielskiego

Numer JOwS: 
str. 113

Jak zaciekawić ucznia lekcją języka obcego, która w dużej mierze opiera się na biernej pracy z podręcznikiem i nauczycielem w roli głównej? Dlaczego wykorzystywanie TIK w trakcie zajęć edukacyjnych jest takie ważne zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów? Oto pytania, na które zamierzam odpowiedzieć w tym artykule.

Subject: Learn English in Australia – ćwiczenia w redagowaniu e-maila formalnego

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (selekcjonowanie informacji);
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej (opis miejsca);
 • tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej, tj. e-mail formalny;
 • utrwalenie zasad tworzenia pytań pośrednich (standardy wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego według informatora maturalnego od 2008 r. II. 1 d, h; III. 1 a, 2 e, f; IV. 2 b, c).

Metody pracy: praca z komputerem – wyszukiwanie na stronach WWW informacji dotyczących Australii

Formy pracy: praca indywidualna, w parach oraz w grupach

Środki dydaktyczne: projektor, komputer, Internet, pokaz slajdów (w wersji elektronicznej artykułu dostępna jest prezentacja stanowiąca integralną część scenariusza)

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Rozgrzewka językowa – nauczyciel wprowadza temat lekcji, pytając uczniów, czy potrafią rozpoznać kraj, o którym będzie mowa, po jego charakterystycznych symbolach. tj. Opera.

Po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi, nauczyciel prosi uczniów, aby sprecyzowali, czego chcieliby się dowiedzieć o Australii:

 • What is the capital of Australia?
 • What is the currency in Australia?
 • What is the weather like in Australia?

Aby odpowiedzieć na te pytania, nauczyciel wchodzi na stronę http://www.australia.com/ i razem z uczniami szuka odpowiedzi.

Następnie nauczyciel pyta uczniów, jaki jest najlepszy sposób, aby nauczyć się języka i poznać kraj, w którym mówi się tym językiem?             

Odpowiedź: Pojechać na kurs językowy do kraju, który chce się poznać.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Podanie celu i tematu lekcji

Nauczyciel wchodzi na stronę internetową Study Global in Australia http://www.studyglobal.net/australia.htm#courses, aby zapoznać uczniów z ofertą kursów językowych.

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy i rozdaje zestaw pytań. Każda grupa szuka informacji na stronie internetowej http://www.studyglobal.net/australia.htm#course, po upływie 7 min grupy dzielą się uzyskanymi informacjami na forum klasy.

Group 1

Visit the website http://www.studyglobal.net/australia.htm#course, and choose Brisbane. Scan the text and find the information to answer the questions below. Prepare yourself to give a brief outline of your findings.

 • What facilities does the school offer?
 • What do the school do to ensure that the students are placed in the appropriate class which suits their level of English?
 • What is the minimum level required for the Business English Language Program?
 • What is the Scenic Rim?

Group 2

Visit the website http://www.studyglobal.net/australia.htm#course, and choose Darwin. Scan the text and find the information to answer the questions below. Prepare yourself to give a brief outline of your findings.

 • What does the intake test cover?
 • Who is the One to One English Language Course designed for?
 • Describe the two seasons of Darwin’s weather.
 • What tourists attractions can you find in Darwin?

Group 3

Visit the website http://www.studyglobal.net/australia.htm#course, and choose Sydney. Scan the text and find the information to answer the questions below. Prepare yourself to give a brief outline of your findings.

 • How do the schools in Sydney look like?
 • What teaching method is used on the English Courses in Sydney?
 • What is The Rocks?
 • Why was The Blue Mountains declared a World Heritage Park and what can you do there?

Group 4

Visit the website http://www.studyglobal.net/australia.htm#course, and choose Byron Bay. Scan the text and find the information to answer the questions below. Prepare yourself to give a brief outline of your findings.

 • Why is Byron Bay a unique tourist destination?
 • What levels of English proficiency does the school offer?
 • Where is the school located and what attractions are there?
 • What kind of tours and activities can you choose from in Byron Bay?
Aby zadanie przebiegło sprawniej, nauczyciel może, monitorując pracę w grupach, podpowiadać uczniom o możliwości skorzystania ze strony Visit Brisbane (Grupa 1.) lub Visit Darwin (Grupa 2.) itd. Tam znajdują się pozostałe odpowiedzi. W zależności od czasu, jaki mamy na przeprowadzenie tej lekcji, uczniowie prezentując zebrane informacje, mogą pokazać zdjęcia ze stron internetowych na forum klasy przy pomocy projektora. Jeśli Internet akurat tego dnia działa wolniej niż zwykle (zdarzyło mi się to w trakcie mojej lekcji otwartej), proponuję dwóm grupom rozdać te same pytania i poprosić, aby skupiły się na konkretnych zagadnieniach. Po omówieniu na forum klasy odpowiedzi przechodzimy do właściwego zadania.

Nauczyciel przypomina uczniom zasady pisania formalnego e-maila.                     

Razem z uczniami przygotowujemy listę pytań do organizatorów kursu. Nauczyciel pyta: How do you ask about the length of the course? How can you ask about the level which is appropriate for you? How do you ask about the dates the course starts and finishes? W ten sposób pytania pokrywają się mniej więcej z pytaniami przygotowanymi na slajdzie.

Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli, jak tworzymy pytania grzecznościowe, jakich zwrotów używamy:

 • Could you tell me...
 • Can you tell me…
 • I’d like to know…
 • I was wondering…

Uczniowie konstruują pytania pośrednie.

W parach uczniowie tworzą listę pytań do szkoły językowej na temat oferty kursu. Pytania powinny zawierać prośbę o dalsze informacje np. na temat zakwaterowania, transportu, lokalnych atrakcji, jedzenia i opłaty za kurs.

W parach uczniowie tworzą krótki tekst użytkowy – e-mail formalny. Po napisaniu wiadomości uczniowie wysyłają je na adres e-mailowy nauczyciela. Po sprawdzeniu prace zostaną ocenione oraz wysłane do wybranych szkół językowych w Australii.

Uczniowie, którzy wcześniej skończyli, dostaną listę linków z dodatkowymi ćwiczeniami na pytania pośrednie:

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zadanie pracy domowej (temat pracy i polecenie należy wysłać po lekcji na e-mail klasowy, nie trzeba dyktować):

 • Napisz list formalny do pani Weatherby, właścicielki hostelu na przedmieściach Londynu i znajomej twoich rodziców. Jedziesz tam do pracy. Będziesz pracować sześć dni w tygodniu i chciałabyś dowiedzieć się więcej szczegółów.
 • Zapytaj, jak wyposażony jest pokój, w którym spędzisz 2 miesiące.
 • Zapytaj, czy w hotelu podają posiłki wegetariańskie oraz jakie są godziny pracy.
 • Poproś właścicielkę, aby napisała, jakie będziesz mieć obowiązki w hotelu i zapytaj jaki dzień w tygodniu będziesz miał wolny.
 • Poproś właścicielkę, aby sprawdziła połączenia kolejowe lub autokarowe do Londynu i przysłała ci informację e-mailem.
 • Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i limitu słów (120-150).

172

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF