Przepis na naukę języka. Relacja z wizyty studyjnej

Numer JOwS: 
str. 92

Wizyty studyjne mają istotne znaczenie dla rozwoju zawodowego ich uczestników. Wartością dodaną jest przede wszystkim możliwość poznania rozwiązań stosowanych w innych krajach, zarówno tych, które okazały się skuteczne, jak również tych nieefektywnych. Pozwala to na unikanie błędów oraz rozwijanie usprawnień, które mają szansę powodzenia.

Pobierz artykuł w pliku PDF

W marcu tego roku miałam okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej Uatrakcyjnianie kształcenia zawodowego przez stosowanie TIK i rozwijanie umiejętności językowych, przygotowanej przez organizatorów z Hiszpanii. Wizyta studyjna rozpoczęła się spotkaniem z władzami Andaluzji. Aktualnie rząd tego regionu intensywnie inwestuje w naukę języków obcych i wykorzystanie nowoczesnych technologii, popiera powstawanie szkół dwujęzycznych oraz finansuje pobyt i pracę w szkołach asystentów pochodzących z krajów anglojęzycznych, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli hiszpańskich.

Uczestnicząc w wizycie, poznaliśmy kulturę i historię Hiszpanii, zaprzyjaźniliśmy się z osobami z innych krajów, wymieniliśmy się doświadczeniami, zaplanowaliśmy wymiany uczniów czy współpracę na poziomie regionalnym. Hiszpanie są bardzo gościnni i otwarci, chętnie opowiadają o swojej pracy. Wszyscy dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, których spotkałam byli bardzo przyjaźni i dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Podczas czterodniowej wizyty odwiedziliśmy sześć szkół przygotowujących uczniów do wykonywania różnych zawodów. Były to szkoły biznesu, kosmetologii, turystyki i sportu, administracji oraz gastronomiczne. Szkoły kształcące w tych branżach najczęściej decydują się na prowadzenie nauczania dwujęzycznego ze względu na konieczność porozumiewania się pracowników firm z obcokrajowcami przebywającymi w Hiszpanii.

W szkołach, które odwiedziliśmy, uczą się osoby w wieku powyżej 16 lat (górna granica wieku nie była określona). Nauka dla wszystkich jest bezpłatna. Aby dana szkoła została uznana za dwujęzyczną, co najmniej 50 proc. godzin zajęć musi odbywać się w języku obcym. Nauczyciele przedmiotów zawodowych nie zawsze posiadają wykształcenie filologiczne, organizują się zatem w zespoły i wspierają wzajemnie. Znaczącą rolę odgrywają w nich asystenci językowi przyjeżdżający w krajów anglojęzycznych.

Największe wrażanie zrobiła na mnie szkoła, w której kształcono kucharzy. Uczniowie przyjmowani są do klasy dwujęzycznej bez egzaminu, co skutkuje bardzo zróżnicowanym poziomem kompetencji językowych. Po roku nauki uczniowie rozpoczynający edukację bez znajomości języka są w stanie swobodnie komunikować się w języku angielskim. Klucz do sukcesu stanowią:

  • wysoka motywacja uczniów do nauki;
  • zaangażowanie nauczycieli, zapewnienie uczniom wsparcia i posługiwanie się na zajęciach wyłącznie językiem angielskim;
  • odpowiednia liczba godzin lekcji językowych (75 proc. godzin zajęć w klasie pierwszej odbywa się w języku angielskim, w klasie drugiej liczba godzin zajęć prowadzonych w języku obcym wzrasta nawet do 80-90 proc.).