Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Numer JOwS: 
str. 45

Egzamin gimnazjalny z języka obcego powoduje wśród językowców wiele gorących dyskusji. W niniejszym artykule chciałabym przedstawić Państwu moje rozważania dotyczące przygotowania uczniów do nowej formuły egzaminacyjnej oraz wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Gimnazjum nr 81 w Warszawie w grudniu 2011 r.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Jeśli chodzi o egzamin pisemny, to słusznie, że jest on na dwóch poziomach, ale może należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym. W każdej klasie znajdują się słabi uczniowie, dla których poziom rozszerzony jest naprawdę nieosiągalny. Uczniowie przychodzący do gimnazjum są dzieleni na grupy według poziomu zaawansowania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że część uczniów specjalnie ukrywa swoje zdolności – sądząc, że kiedy napiszą słabiej to będzie im łatwiej w grupie mniej zaawansowanej. W drugiej klasie nauczyciel potrafi ocenić faktyczny poziom każdego ucznia. Uczniowie bardzo słabi będący w jednej grupie – bez obciążenia koniecznością zdawania egzaminu rozszerzonego – mogliby skupić się na utrwalaniu podstawowych treści. Korzyść byłaby wówczas obopólna, ponieważ nauczyciel byłby spokojny – bez presji i frustracji związanej z przygotowaniem bardzo słabego ucznia do egzaminu rozszerzonego. Słabsi uczniowie również byłby zadowolony, ponieważ utrwalając treści z zakresu egzaminu podstawowego, widzieliby swoje postępy, co motywowałoby ich do dalszej pracy. Należy pamiętać, że duży procent uczniów przychodzących do gimnazjum w tzw. kontynuacji (III.1), faktycznie prezentuje tak niski poziom, że pracuje się z nimi tak jak z uczniami na poziomie III.0.

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego

Dane ogólne

Poniższa analiza została wykonana na podstawie wyników osiągniętych przez uczniów sześciu klas trzecich Gimnazjum nr 81 podczas egzaminu próbnego w grudniu 2011 r. Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło 136 uczniów, a do poziomu rozszerzonego – 129. W ramach egzaminu podstawowego uczniowie wykonywali zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomości środków językowych. W ramach egzaminu rozszerzonego uczniowie wykonywali zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych oraz redagowali krótką wypowiedź pisemną. W nowej formule egzaminu z każdej części można było uzyskać maksymalnie 40 punktów. Średnia obydwu egzaminów dla Gimnazjum nr 81 wynosi 69% w tym egzamin podstawowy 78% oraz egzamin rozszerzony 60% (Tabela 1 i 2). Tegoroczna średnia egzaminacyjna jest bardzo zbliżona do ubiegłorocznej: rok 2010 – 68% (ubiegłoroczny egzamin próbny), rok 2011 – 69% (średnia poziomu podstawowego i rozszerzonego).

5 Tabela 1.

Tabela 1. Wykonalność Wymagań Ogólnych w ramach poziomu podstawowego

6 Tabela 2.

Tabela 2. Wykonalność Wymagań Ogólnych w ramach poziomu rozszerzonego

W ramach egzaminu podstawowego każda z klas uzyskała średni wynik powyżej 60%. Wszyscy z pośród 136 uczniów piszących egzamin podstawowy uzyskali wynik wyższy od 30%, a aż 42% uczniów wyższy niż 90%. W zakresie egzaminu rozszerzonego, do którego przystąpiło 129 uczniów, 39% gimnazjalistów otrzymało wynik wyższy niż 75%.