Ramy europejskiego badania kompetencji językowych

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady w ramach działań skierowanych na propagowanie prawidłowych koncepcji polityki w dziedzinie nauczania języków obcych w ramach strategii „Kształcenie i szkolenie 2010“.

Europejskie badanie ma na celu dostarczenie państwom członkowskim, twórcom polityki, nauczycielom i uczestnikom procesu nauczania wiarygodnych i porównywalnych danych na temat faktycznego stopnia znajomości języków obcych w Unii Europejskiej. Dostarczy wiedzy na temat potencjału wielojęzyczności wśród młodzieży, ujawni źródła wzorcowych praktyk i osiągnięć, umożliwiając ocenę postępów w realizacji celu, jakim jest poprawa poziomu nauczania języków obcych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Komisję, wspomaganą poradami komitetu, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Komunikat dostępny zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej.

402

Komunikat w wersji angielskiej ||| wersja polska