Raport dotyczący strategii językowych w przedsiębiorstwach europejskich: projekt PIMLICO

Wydane przez: 
Komisja Europejska

W badaniu PIMLICO, zleconym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Edukacji i Kultury, przeprowadzono wywiady z 40 firmami spośród 182 wyselekcjonowanych. Badanie zostało ukończone w grudniu 2010 r.

Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy nadal tracą możliwości zawierania umów z powodu barier językowych i kulturowych. Jednakże niektóre firmy wyciągnęły wnioski z przeszłych problemów komunikacyjnych i zdały sobie sprawę, jak ważne jest zarządzanie kompetencjami językowymi w działalności międzynarodowej.

Do grona najlepszych zaliczono 10 firm odnoszących sukcesy. Łączy je fakt posiadania szerokiej i innowacyjnej strategii językowej, którą stosują w odniesieniu do większości swoich działań.

Poniżej znajduje się pełna wersja raportu, jak i podsumowanie najważniejszych punktów w języku polskim.

396

Pełna wersja raportu ||| podsumowanie