Raport "Edukacja w zarysie" OECD

Wydane przez: 
OECD

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem OECD dotyczącym edukacji „Education at a Glance”. Publikacja ta wydawana jest co roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszającą 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa i zawiera dokładne dane dotyczące stanu edukacji tych państw.

380 Czytaj raport w formie PDF

Zapraszamy do zapoznania się również z krótką analizą wskaźników przedstawionych w raporcie dla Polski, która dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.