Redakcja


39

Zespół redakcyjny

redaktor naczelna: dr Agnieszka Karolczuk

z-ca redaktor naczelnej: Beata Maluchnik

skład i przygotowanie do druku: Artur Ładno

wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


Adres redakcji i wydawcy:

Języki Obce w Szkole

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 664 902 378

e-mail: jows@frse.org.pl