Redakcja


39 Zespół redakcyjny

redaktor naczelna: dr Agnieszka Karolczuk

sekretarz redakcji: Beata Maluchnik

współpraca redakcyjna: Beata Płatos

wydanie internetowe: Michał Chojnacki

przygotowanie do druku: Piotr Konopka

projekt graficzny i skład: rzeczyobrazkowe.pl

wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


Adres redakcji i wydawcy

"Języki Obce w Szkole"

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 22 46 31 367

e-mail: jows@frse.org.pl