Redakcja
Zdj. Pixabay CC

Zespół redakcyjny

z-ca redaktor naczelnej: Beata Maluchnik

redakcja merytoryczna: dr Agnieszka Karolczuk

grafika: Dorota Zajączkowska

skład i przygotowanie do druku: Artur Ładno

współpraca: Beata Jurkowicz

wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


"Języki Obce w Szkole"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 664 902 378

e-mail: jows@frse.org.pl