Redakcja


39 Zespół redakcyjny

redaktor naczelna: dr Agnieszka Karolczuk

sekretarz redakcji: Beata Maluchnik

współpraca redakcyjna: Małgorzata Janaszek-Bazanek, Beata Płatos

wydanie internetowe: Michał Chojnacki

edytor strony internetowej: Ireneusz Fryszkowski

skład: Piotr Konopka

projekt graficzny pisma: rzeczyobrazkowe.pl

wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


Adres redakcji i wydawcy

"Języki Obce w Szkole"

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

tel. 22 46 31 367

e-mail: jows@frse.org.pl