Rozmiar branży językowej w Unii Europejskiej

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Publikacja z cyklu badań nad tłumaczeniami i wielojęzycznością Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

400

Pobierz dokument w formacie PDF

Dokument ten jest raportem końcowym sześciomiesięcznych badań nad branżą językową w Unii Europejskiej. Oprócz analizy obecnej sytuacji, raport szacuje skalę rozwoju tej branży w przyszłości. Zebrane dane zostały zanalizowane sektorowo i krajowo w celu wyciągnięcia znaczących konkluzji.