Rozwój języka hiszpańskiego w Polsce

Numer JOwS: 
str. 27

Przez okres ponad 20 lat skala nauczania języka hiszpańskiego w polskich szkołach nieustannie się poszerza. Zainteresowanie nauką tego języka rozwija się równolegle do wzrostu jego znaczenia na świecie. Według El español en el mundo. Rocznik Instytutu Cervantesa 2012 hiszpański jest już drugim najczęściej używanym językiem w świecie biznesu oraz w Internecie.

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce jest delegaturą Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii w Polsce i stanowi część Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Zajmuje się utrzymywaniem stosunków dwustronnych w dziedzinie edukacji i sprawuje opiekę nad prawidłowym wdrażaniem i rozwojem porozumienia z 1997 r., na podstawie którego powstały oddziały dwujęzyczne i upowszechniany jest język hiszpański w polskim systemie edukacji. W czasie ponad 20-letniej działalności w Polsce Biuro ściśle współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z kuratoriami i urzędami miast w tworzeniu i promocji sekcji hiszpańskich. Ponadto koordynuje pracę Biur Edukacji na Słowacji, w Republice Czeskiej oraz Rosji, a od 2011 r. rozszerzyło działalność na Ukrainę.

Biuro zajmuje się również organizacją różnych programów uzupełniających sekcje, takich jak stypendia, program Europrof, kształcenie nauczycieli czy też konkursy. Ważnym elementem pracy Biura jest także przygotowywanie materiałów do nauczania przedmiotów w języku hiszpańskim w oddziałach dwujęzycznych i materiałów do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego. W tej dziedzinie zespół nauczycieli, który przez 20 lat programu uczestniczył w nim w różnych okresach jego działalności, opracował materiały do nauczania hiszpańskiej kultury, historii i geografii, a także literatury i ELE. Dziś nadal nauczyciele ci pracują nad udoskonaleniem tych materiałów, dzięki czemu są one zawsze aktualne.

Biuro angażuje się również w konkursy pozwalające wspierać znajomość języka hiszpańskiego i wiedzę o Hiszpanii w placówkach mających w swojej ofercie ten język, ale nieznajdujących się w grupie szkół dwujęzycznych. Konkursy te, jak np. wspomniany już konkurs prac literackich Giner de los Ríos lub Fotomontaż, przyciągają coraz więcej uczestników we wszystkich kategoriach. Uczniowie nadsyłają swoje prace konkursowe z najdalszych zakątków kraju, do których z łatwością można teraz dotrzeć dzięki nowoczesnym środkom komunikacji.

Spośród takich uczniów rekrutują się ci, którzy pragną kontynuować naukę w języku hiszpańskim w Hiszpanii. Biuro pomaga im przy procedurach wstępu na hiszpańskie uczelnie wyższe.

Podsumowanie

Obecność języka hiszpańskiego w polskim systemie edukacji nie przestaje się rozszerzać od czasu utworzenia 23 lata temu w Warszawie pierwszej licealnej sekcji dwujęzycznej. Podjęty w tym okresie przez władze oświatowe i zespoły nauczycieli wysiłek stworzył podstawy popularyzacji języka cieszącego się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków, społeczeństwa coraz bardziej otwartego i świadomego ogromnych możliwości kulturowych i zawodowych, które daje nauka hiszpańskiego.

Dane z ostatnich lat wskazują, że w najbliższym czasie będziemy obserwować ciągły i znaczny wzrost obecności języka hiszpańskiego w polskim systemie edukacji, a podstawy do podjęcia wyzwań związanych z tym wzrostem zostały już utworzone.