Scenariusz lekcji języka francuskiego – przygotowanie do egzaminu DELF

Numer JOwS: 
str. 141

Prezentujemy scenariusz lekcji języka francuskiego, przygotowującej do egzaminu DELF. Pomysł zakłada zaangażowanie uczniów i stworzenie w klasie atmosfery zaufania. Przedstawiony temat jest często spotykany na egzaminie, opracowywany w publikacjach dotyczących przygotowania do DELF i jednocześnie cieszy się zainteresowaniem uczniów.

Przebieg:

I Nauczyciel prosi o zaprezentowanie przygotowanych exposé : Comment faut-il s’occuper d’un animal familier ?

Celem tej pracy jest:

 • zmotywowanie ucznia do rozmowy w języku francuskim – uczniowie mówią o ulubionych zwierzętach, o tym co jest im bliskie;
 • utrwalenie słownictwa dotyczącego zwierząt i opieki nad nimi, które posłuży do nauki prowadzenia rozmowy w zakresie znanego już słownictwa;
 • budzenie kreatywności ucznia.

Nauczyciel ocenia wypowiedź ustną uczniów, jednocześnie zwracając uwagę na oryginalność wypowiedzi.

II Nauczyciel zapowiada, że uczniowie będą na lekcji przygotowywać się do jednego z tematów egzaminu DELF dotyczącego zwierząt. Będzie to jednocześnie przygotowanie do rozmowy z Francuzami w konkretnej sytuacji.

Przedstawienie polecenia egzaminacyjnego oraz sprawdzenie, czy jest zrozumiałe.

Consigne pour le sujet DELF :

Vous êtes étudiante en Pologne, vous avez l’intention d’aller à Paris pendant les vacances pour améliorer votre français dans une école de langues. Les amis de votre professeur de français vous laissent leur appartement à Paris en août. En revanche, ils vous demandent de vous occuper de leurs animaux pendant un mois.

Vous téléphonez à Madame Perrin pour vous présenter et parler de vos obligations pendant ce mois.

Wskazujemy kolejne etapy przygotowywania tematu, aby uczeń czuł się pewny, że może  samodzielnie przygotowywać następne zagadnienia:

 • Określenie roli, jaką odgrywamy w dialogu.
 • Przygotowanie kilku pytań pomocnych w poprowadzeniu dialogu.
 • Przewidywanie tego, co może być zaskakujące.

Etapes du travail de l’élève

1. Caractéristiques :

 • Vous êtes Agnès, étudiante polonaise.
 • Vous aimez les animaux, vous avez un chien dont vous vous occupez.

2. Préparer quelques questions qui vous seront utiles pour la conversation téléphonique. Vous souhaitez savoir :

 • Quels animaux ils ont ? Combien ? Ce sont des chiens ? des chats ?
 • Comment ils se comportent ? Qu’est-ce qu’ils aiment ou n’aiment pas ?
 • Ils vivent dans la maison ? Qu’est-ce qu’ils mangent ?
 • En cas de problème à qui vous devrez téléphoner ?
 • S’ils sont  malades, que faire ?

3. Prévoir ce qui pourrait être inattendu dans la conversation

 • Quel entretien de la maison ?
 • Y a-t-il   des plantes à arroser ?
 • Faut-il cirer le parquet ?

III Nauczyciel zapowiada kolejne ćwiczenie:

Uczniowie otrzymują zapisany na kartkach dialog do uzupełnienia (ćwiczenie poniżej): rozmowa polskiej studentki z  Francuzką, która poszukuje kogoś do opieki nad zwierzętami podczas wakacji.

356 Pobierz kartę pracy

Pracują w grupach 2-osobowych i po kilku lub kilkunastu minutach (zależnie od poziomu grupy) nauczyciel sprawdza z uczniami poprawność odpowiedzi. Tym samym uczniowie mają wzór dialogu do poprowadzenia rozmowy zgodnie z poleceniem egzaminacyjnym. Zadajemy uczniom pytanie, czy tak samo poprowadziliby rozmowę.

Klucz: 1b; 2i; 3d; 4f; 5c; 6g; 7e; 8a; 9h

IV O ile pozwoli na to czas i pracujemy z grupą uczniów zdolnych i dynamicznych: proponujemy dwóm uczniom na żywo odegranie tego dialogu, prosząc o drobną zmianę sytuacji.

Po przeprowadzonym dialogu oceniamy uczniów, nie tylko stawiając ocenę, ale podkreślając także pozytywne cechy wypowiedzi.

V Zadanie pracy domowej:

1. Jouez le dialogue avec votre collègue en faisant quelques changements dans la situation.

Exemple : dans l’appartement que vous allez habiter, il y a... un perroquet ! Comment allez-vous vous en occuper ?

2. Inventez la suite de la situation en jouant le dialogue :

- votre arrivée à  Paris et la rencontre avec la famille de Mme

Perrin qui vous présente sa famille et les animaux.

VI Na koniec lekcji nauczyciel podsumowuje zajęcia, oceniając zaangażowanie uczniów, ich kreatywność oraz uświadamia im, czego nauczyli się podczas lekcji:

 • rozumienia polecenia w języku francuskim;
 • planowania rozmowy oraz reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych w rozmowie;
 • prowadzenia dialogu w zakresie znanego słownictwa.

Bibliografia

Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (2001) Conseil de l’Europe. Paris : les Editions Didier

Cali, Ch.; Dupuis, V. (1992) Réussir le DELF, unité A1. Paris : Hatier/Didier.

DELF et le DALF Suisse Diplôme d’études en Langue Française [online] [dostęp 25.05.2013]