Scenariusze zajęć z języka hiszpańskiego

Scenariusze zajęć z języka hiszpańskiego zostały przygotowane w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Są one przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie B1/B2.

Zestawy ćwiczeń zawierają komponent leksykalny i kulturowy. Przewidują one pracę ze słownictwem, rozumienie tekstu czytanego lub słuchanego oraz interakcję między uczniami. Tematyka poruszana w materiałach jest dojrzała i interesująca dla uczniów. Niektóre z zajęć wykorzystują nowoczesne technologie, opierając się na plikach audio i video.

PRZEJDŹ

-------

44 45 46 Fotografia © Gates Foundation 2010

 

Znaczniki