Seminaria dla nauczycieli języka rosyjskiego

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykadowców Języka Rosyjskiego zaprasza do udziału w trzech seminariach adresowanych do nauczycieli i studentów języka rosyjskiego. Spotkania odbędą się 22 maja w Sosnowcu, 13-14 czerwca w Warszawie oraz 20-21 w Siedlcach.

Na wszystkich seminariach uczestnicy otrzymają materiały metodyczne oraz będą mogli bezpłatnie korzystać z warsztatów i wykładów. Dla osób przyjezdnych organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie.

Program seminarium zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: rusysty@rusysty.pl. Koniecznie należy wskazać w jakim mieście chcecie Państwo wziąć udział w seminarium.