Seminarium dla nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych

Pozostały już ostatnie miejsca na seminarium dotyczące aspektów doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach podstawowych.

Seminarium zaplanowane zostało dla 100 nauczycieli uczących w szkołach podstawowych. Seminarium odbędzie się 17 marca 2014 r. w godzinach 8.30-14.00 w Sali Kolumnowej w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28.

Celem seminarium jest promowanie współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji językowej z wykorzystaniem oferty europejskich programów edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języków obcych.

Program piątego już seminarium obejmuje m.in. debatę poświęconą egzaminowi szóstoklasisty z języka obcego, zapoznanie uczestników z programami zarządzanymi przez FRSE: European Language Label, eTwinning i Erasmus+ oraz

przedstawienie Europejskiego Portfolio Językowego przez eksperta z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminarium jest organizowane przez redakcję czasopisma "Języki Obce w Szkole", Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.