Strategia "Nowe podejście do edukacji"

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Sytuacja młodych osób na rynku pracy nie napawa optymizmem. Z tego powodu, między innymi, Komisja Europejska rozpoczęła nową strategię pod hasłem „Nowe podejście do edukacji”, w której to zachęca państwa członkowskie do podjęcia nowych kroków gwarantujących młodym ludziom możliwość nabycia lepszych kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy.

387 Czytaj dokument w j.angielskim

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, komentuje:

Nowe podejście do edukacji nie sprowadza się jedynie do finansów. Prawdą jest, że musimy więcej inwestować w kształcenie i szkolenie. Systemy edukacji wymagają jednak również modernizacji i muszą być bardziej elastyczne, aby mogły zaspakajać prawdziwe potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Europa będzie mogła osiągnąć trwały wzrost jedynie dzięki wysoce wykwalifikowanym i wszechstronnym ludziom, którzy przyczynią się do rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. Skuteczne i odpowiednio ukierunkowane inwestycje są niezbędne, ale naszych celów nie uda się osiągnąć poprzez obniżanie budżetów przeznaczonych na edukację.

Dokument opisujący nową strategię dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.