Struktury systemu edukacji w Europie

Wydane przez: 
Eurydice

Polskie Biuro Eurydice przedstawia nową, zaktualizowaną wersję publikacji The structure of the European education systems 2013/14: schematic diagrams. Publikacja zawiera przegląd struktur systemów edukacji w Europie, które są zaprezentowane w postaci diagramów.

Zmiany w stosunku do poprzedniego roku szkolnego są niewielkie - praktycznie tylko Grecja wprowadziła zmiany w strukturze szkolnictwa średniego (ISCED 3) i policealnego (ISCED 4). Po raz pierwszy też przedstawiana jest informacja o wygaszanych typach szkół (dotyczy to np. techników uzupełniających w Polsce).

Pobierz publikację