Szkolenie anglistów w ramach programu Erasmus+

Nauczycieli języka angielskiego, którzy ubiegają się o udział w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (KA 1 "Mobilność kadry"), zachęcamy do skorzystania z kursów metodycznych prowadzonych przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli „NILE” w Wielkiej Brytanii.

Aż 18 różnych kursów metodycznych zostało w pełni dostosowanych do priorytetów projektu Erasmus+ i podlega całkowitemu finansowaniu ze środków unijnych. Dodatkowo dzięki partnerstwu wydawnictwa Macmillan Education z Instytutem NILE, mogą Państwo skorzystać ze specjalnej 10% zniżki na te kursy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.macmillan.pl/NILE oraz w folderze informacyjnym.