Szkolenie dla nauczycieli języków obcych na temat inicjatywy Europass

Fot. K. Pacholak

Zapraszamy nauczycieli języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na szkolenie na temat inicjatywy Europass, które odbędzie się 27 listopada 2015 r. od godz. 9:00 w Łodzi. Rejestracja jeszcze trwa!

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dokumentami Europass sporządzanymi w różnych językach obcych (Europass CV, Paszport Językowy, suplementy do dyplomów, Europass-Mobilność), których struktura pozwala na uporządkowaną prezentację własnej wiedzy i umiejętności, co ułatwia skuteczne poszukiwanie pracy w Polsce i poza jej granicami.

Pierwsza część szkolenia jest przeznaczona dla wszystkich nauczycieli i obejmie ogólną prezentację Portfolio Europass, a podczas drugiej, warsztatowej części, nauczyciele będą pracować w grupach językowych. W czasie przerwy obiadowej dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymają również potwierdzenie uczestnictwa. Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc dla każdej grupy językowej ograniczona jest do 20 osób. Koszt dojazdu pokrywa strona delegująca.

Osoby zainteresowane konferencją proszę o zarejestrowanie się poprzez formularz online lub zgłoszenie uczestnictwa do Anny Koludo na adres mailowy koludo@wckp.lodz.pl.

Organizatorem warszatatów jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Europass (FRSE).