Tamara Hachulska

Nauczycielka języka angielskiego od 22 lat. Od 2012 r. doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, od 2007 r. szkolna koordynatorka trzech projektów wielostronnych programu „Uczenie się przez całe życie”.