Tatiana Konderak

Absolwentka filologii romańskiej i studiów europejskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W Instytucie Romanistyki UW przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą edukacji obcojęzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Założycielka Szkoły Języków Obcych TINA specjalizującej się w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka wielu artykułów, materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć.