The Thinking Approach - metoda nauczania języka rosyjskiego

Rozwijanie twórczych nawyków językowych oraz kształtowanie kompetencji rozumienia tekstów pisanych to dwa zagadnienia, które stały się tematem projektu "Innowacje w nauczaniu języka rosyjskiego", realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Rydze.

W projekcie wykorzystywana jest metoda Thinking Approach, służąca kształtowaniu myślenia i stymulowaniu twórczości uczniów. Zadania przygotowywane w ramach tej metody wymagają od uczniów kreatywności, a także są punktem wyjścia do pokazania uczniom narzędzi i sposobów rozwiązywania problemów językowych.

Na stronie internetowej projektu zamieszczone zostały materiały wypracowane w ramach zaproponowanego podejścia metodycznego. Można znaleźć tam ciekawe ćwiczenia dotyczące kształtowania kompetencji mówienia oraz rozumienia tekstów pisanych w języku rosyjskim.

Photography by Sarcasmo, CC BY-NC-SA 2.0

 

 

 

Znaczniki