Uczmy się (uczyć języków obcych), porównując doświadczenia z innych krajów

Numer JOwS: 
str. 82

Wizyty studyjne to mały, ale niezwykle ważny program skierowany do decydentów, ekspertów i kadry zarządzającej edukacją oraz kształceniem i szkoleniem zawodowym. Wizyty studyjne są częścią unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest wspieranie kształtowania nowych polityk edukacyjnych na różnych poziomach: od lokalnego do ogólnoeuropejskiego i porównywanie doświadczeń w tym zakresie w poszczególnych krajach uczestniczących w programie. 

Zaprośmy innych do nas

Warto w tym miejscu przypomnieć, że program Wizyty Studyjne stwarza również możliwość goszczenia w Polsce europejskiej kadry zarządzającej oświatą oraz ekspertów zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym. Jest to ciekawa propozycja dla instytucji i organizacji oświatowych, które chciałyby podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych krajów, przygotowując kilkudniowy program wizyty studyjnej. Co roku w Polsce organizowanych jest kilka wizyt poświęconych nauczaniu i uczeniu języków obcych.

W kwietniu 2011 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu zorganizowało wizytę studyjną w języku niemieckim na temat Wie kann man effektiv Fremdsprachen lernen und Lehrem. Eksperci z pięciu krajów poznawali systemy kształcenia nauczycieli języków obcych zarówno w dziedzinie przygotowania językowego, jak i metodyczno-pedagogicznego, oraz obserwowali lekcje języka obcego (język niemiecki i angielski) w szkołach różnego typu: w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Uczestnicy wizyty brali udział w seminariach metodycznych oraz zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Tematem tych zajęć było zastosowanie technik aktywizujących w nauce języka obcego: rapowanie na lekcji literatury niemieckojęzycznej, kreatywne pisanie w języku obcym na zajęciach będących połączeniem literatury z foto-projektem Inspiracje. Imaginacje, Interpretacje realizowanym w NKJO. Tematem zajęć metodycznych były założenia neurodydaktyki w odniesieniu do kształcenia językowego oraz stosowanie różnorodnych mediów na lekcji języka obcego.

Kolejną wysoko ocenioną przez uczestników wizytą było zorganizowane przez Kanadyjską Szkołę Podstawową we wrześniu 2011 r. w Warszawie wydarzenie zatytułowane CLIL in an enquiry based classroom experience. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali nie tylko o nauczaniu dwujęzycznym, ale również o tym, jak wspierać ucznia w indywidualnym poszukiwaniu sposobów na skuteczne uczenie się. Organizatorzy wizyty, od 10 lat zajmujący się promocją innowacji w edukacji i szerzeniem wrażliwości międzykulturowej przez kreatywne podejście do edukacji, zaprezentowali gościom z zagranicy autorski program nauczania realizowany w ich szkole. Pokazali metody szkoleń nauczycieli prowadzących nauczanie dwujęzyczne, opowiedzieli, jak pracują z uczniami metodą projektu i w jaki sposób wykorzystują portofolio językowe do oceny postępów uczniów.

Wyjątkową wizytą studyjną, także ze względu na instytucję organizującą spotkanie, była wizyta w Niepublicznym Przedszkolu „Świat Bajek” w Piasecznie, która odbyła się w maju 2011 r. Wizyty studyjne dotyczące edukacji przedszkolnej nie zdarzają się często, dlatego była to niespotykana okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami z zagranicy a polskimi specjalistami zainteresowanymi tą tematyką. Temat wizyty – Teaching mother tongue and foreign language in early education – pozwalał pokazać osiągnięcia przedszkola w łączeniu nauki języka ojczystego z nauką języka obcego. Zostały zaprezentowane metody nauczania języka polskiego: glottodydaktyka i odmienna metoda nauczania stosowane w uczeniu najmłodszych. Uczestnicy obejrzeli również efekty pracy z dziećmi: przedstawienie w języku angielskim przygotowane przez dzieci pt. Animals song.

Goście z zagranicy odwiedzili placówki kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i edukacji językowej w Warszawie: Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Warszawski oraz Young Learners Resource Centre. Na przykładzie American School of Warsaw pokazano, jak przebiega nauczanie dzieci w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy wizytowali też szkoły oraz przedszkola publiczne i prywatne, co pozwoliło im poznać specyfikę każdej placówki.

To tylko trzy przykłady zrealizowanych dotychczas w Polsce wizyt studyjnych dotyczących języków obcych. Przed nami kolejne przedsięwzięcia. Jeszcze we wrześniu bieżącego roku zorganizowana zostanie wizyta w języku francuskim Medias au service de l'Europe plurilingue – innover et apprende mieux les langues etrangeres, zaproponowana przez Polskie Stowarzyszenie „Europa Języków i Kultur” w Wodzisławiu Śląskim.

W przyszłym roku również będziemy gościć ekspertów językowych podczas dwóch wizyt studyjnych: pierwsza, zatytułowana Just say it! Developing communicative competence of the foreign language, odbędzie się w marcu 2013 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; druga – związana z nauczaniem języków obcych w kształceniu zawodowym – Teaching content through vocational language and using it in the future work, będzie mieć miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim w czerwcu przyszłego roku.

Instytucje, które chciałyby podzielić się dokonaniami własnej placówki i zaprezentować polskim i zagranicznym specjalistom autorskie pomysły i inspirujące projekty dotyczące nauki języków obcych, zapraszamy do udziału w programie Wizyty Studyjne. Bycie gospodarzem wizyty studyjnej niesie z sobą wiele korzyści: pozwala włączyć się w europejską przestrzeń edukacyjną, nawiązać kontakty z partnerami przyszłych projektów,  wzbogacić własną ofertę szkoleniową lub też wymienić się doświadczeniami. Swoje propozycje wizyt studyjnych można jesienią zgłosić do Narodowej Agencji.

Z myślą o tych, którzy chcieliby śledzić najciekawsze rozwiązania i uczestniczyć w wymianie doświadczeń, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego publikuje na bieżąco raporty zbiorowe z wizyt odbywających się w krajach uczestniczących w programie, w tym także z wizyt zorganizowanych w Polsce. Na stronie internetowej instytucji znajdują się sprawozdania z lat ubiegłych, poczynając od 2008 roku. Każdy, kto interesuje się nauczaniem i uczeniem się języków obcych, znajdzie tam wiele ciekawych informacji i przykładów dobrych praktyk.