Urszula Garbacz

Od 14 lat nauczycielka języka francuskiego. Obecnie pracuje w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Od 2000 r. prowadzi zajęcia w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej w grupach młodzieżowych i dorosłych na różnych poziomach. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Instytucie Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.