Walonia Bruksela z Frankofonią w sercu

Numer JOwS: 
str. 28

Co roku 20 marca osoby francuskojęzyczne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Frankofonii – święto języka francuskiego oraz 220 mln jego użytkowników (60 proc. z nich ma mniej niż 30 lat). Frankofonia sięga jednak dalej i obejmuje swoim zasięgiem prawie 900 mln obywateli 77 państw, członków lub obserwatorów Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF). W 32 spośród nich francuski jest językiem urzędowym.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Jeśli do tych imponujących liczb dodamy 900 tys. nauczycieli języka francuskiego na całym świecie, to we wspaniały sposób zaświadczymy nie tylko o żywotności języka francuskiego na pięciu kontynentach, ale również o szerokich perspektywach, jakie rysują się dla niego w przyszłości. Trzeba bowiem pamiętać, że wiele z krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii może poszczycić się bardzo dynamicznym rozwojem demograficznym. Dotyczy to zwłaszcza Afryki, która jest kontynentem przyszłości.

W ten uroczysty dla Frankofonii dzień w Polsce i na całym świecie organizowane są okolicznościowe imprezy. Wszystkie osoby francuskojęzyczne mają doskonałą okazję, aby potwierdzić solidarność świata frankofońskiego, mimo różnic kulturowych występujących w tej wspólnocie.

Data 20 marca została wybrana, ponieważ właśnie w tym dniu w 1970 r. został podpisany w Niamey w Nigrze Traktat o utworzeniu Agencji Współpracy Kulturalnej i Technicznej (ACCT), która w związku ze zmianami, jakim podlegała Frankofonia na arenie międzynarodowej, przekształciła się z czasem w Międzynarodową Organizację Frankofonii. Od 2003 r. przewodniczy jej jako sekretarz generalny były prezydent Senegalu Abdou Diouf.

Oprócz Międzynarodowej Organizacji Frankofonii funkcjonują również: organ konsultacyjny – Stowarzyszenie Parlamentarne Frankofonii (APF) oraz cztery instytucje wykonawcze: Uniwersytecka Agencja Frankofonii (AUF), międzynarodowy kanał telewizji TV5 Monde, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prezydentów Miast Frankofonii (AIMF) i Uniwersytet Senghor w Aleksandrii.

Cele Frankofonii zapisane są w jej Karcie, która została przyjęta na szczycie szefów państw w Hanoi w Wietnamie w 1997 r. i ponownie przegłosowana w 2005 r. w Antananarywie na Madagaskarze. Poprawki z 2005 r. objęły takie dziedziny, jak: wprowadzanie i rozwój demokracji, zapobieganie konfliktom, zarządzanie nimi i ich rozwiązywanie, wspieranie państwa praworządnego oraz praw człowieka, rozwijanie dialogu kultur i cywilizacji, zbliżenie narodów poprzez lepsze ich wzajemne poznanie, wzmocnienie ich solidarności poprzez współpracę wielostronną mającą na celu ich rozwój gospodarczy, promocję edukacji i szkoleń.

Dziesięcioletni plan strategiczny na lata 2005-2014 przyjęty na Szczycie Frankofonii w 2004 r. w Ouagadougou umożliwia podejmowanie różnorodnych działań wspierających ideę Frankofonii. Szczególna uwaga skierowana jest na młodzież i kobiety oraz dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, stworzona początkowo w celu rozwijania współpracy, stała się z biegiem czasu instytucją coraz bardziej polityczną, broniącą pokoju, wspierającą rozwój i dialog kultur. Dziś zrzesza ponad jedną trzecią państw członkowskich ONZ oraz większość państw Unii Europejskiej.

Walonia-Bruksela w sercu Frankofonii

W ramach belgijskiego systemu federalnego Federacja Walonia-Bruksela łączy w zakresie powierzonych jej kompetencji osoby francuskojęzyczne mieszkające w Walonii i w Brukseli (w sumie około 4,5 mln obywateli). Język francuski pozostaje więc w centrum jej tożsamości, a frankofonia w centrum jej działań. W polityce międzynarodowej język francuski jest jednym z najważniejszych elementów jej działań zarówno w stosunkach wielostronnych (jako trzeci po Francji i Kanadzie płatnik składek na Frankofonię Walonia-Bruksela współdziała z Międzynarodową Organizacją Frankofonii na całym świecie, czego przykładem jest Wieloletni Plan na rzecz Obecności Języka Francuskiego w Instytucjach Europejskich), jak i w stosunkach dwustronnych (warto przywołać spośród wielu przykładów sieć lektorów języka francuskiego z Walonii-Brukseli pracujących na uniwersytetach i w liceach w Europie oraz na całym świecie).

Zachowując w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii status obserwatora, Polska pozostaje priorytetowym partnerem Walonii-Brukseli ze względu na prowadzoną współpracę. W Warszawie ma swoją siedzibę jedno w 15. Przedstawicielstw Walonia-Bruksela. Ze względu za zakres wsparcia udzielonego przez Walonię-Brukselę można powiedzieć, że Polska korzysta z niego bardziej niż inne kraje. Pięciu naszych lektorów pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, w Sieci Klas Frankofońskich na Śląsku i w dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym nr 17 w Krakowie. Wiele projektów z aktualnego Programu Wykonawczego Umowy o Współpracy, podpisanego przez przedstawicieli naszych dwóch rządów, obejmuje dziedziny powiązane z językiem francuskim. Są to stypendia i projekty wymiany oraz zasługujący na szczególną uwagę projekt klas frankofońskich na Śląsku, który można uznać za cud na mapie edukacyjnej Polski. Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela wspiera na miarę swoich możliwości wszelkie inicjatywy promujące język francuski i jego nauczanie. Z okazji Święta Frankofonii z przyjemnością wspieramy szkolne konkursy poświęcone Walonii-Brukseli i językowi francuskiemu. 

Organizując przez cały rok różne wydarzenia kulturalne, Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela wspiera jedną z najważniejszych wartości Frankofonii, jaką jest dialog kultur i cywilizacji oraz wzajemne poznanie się narodów. Mam przyjemność zapowiedzieć, że z okazji Święta Frankofonii będziemy gościli w marcu na koncercie w Warszawie, oraz być może również w innym mieście w Polsce, młodą piosenkarkę Cloé du Trèfle, ambasadorkę uroku piosenki francuskiej w najlepszym wydaniu. Bezpłatne zaproszenia-wejściówki udostępnimy tym gościom, którzy odpowiednio wcześnie zwrócą się do nas z taką prośbą.

Wszystkim miłośnikom języka francuskiego życzę wspaniałego Święta Frankofonii!     

Więcej informacji o działalności instytucji znajduje się na stronach Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela i frankofonii.