What’s really up?, czyli: czym nastolatki naprawdę zaskoczyły dorosłych…

Numer JOwS: 
str. 109
Ilustracja do jednego ze zwycięskich projektów "Klaudia Signs Out"

What’s really up? to hasło przewodnie pierwszej edycji konkursu językowego IBM Reading Companion dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego, rozstrzygniętej wiosną 2014 r. Tytuł, a zwłaszcza przysłówek really, miał w założeniu sprowokować uczestników konkursu do szczerych wypowiedzi o problemach, które ich nurtują. Rezultaty, w postaci kilkudziesięciu świetnych prac, przeszły najśmielsze oczekiwania: zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści nie tyle stanęli na wysokości zadania, ile autentycznie poruszyli jurorów. Poniżej wyjaśniam, czym konkretnie.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Konkurs zorganizowali wspólnie: IBM Polska, redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole”, British Council Polska i wydawnictwo Macmillan Education. Posiedzenie kapituły konkursowej miało miejsce 5 maja 2014 r., zaś uroczysta gala dla laureatów odbyła się 16 czerwca w gościnnych, pięknych wnętrzach Starej Prochowni w Warszawie.

Konkurs rozpisany był w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria pierwsza to gimnazjaliści szkół publicznych i niepublicznych, kategoria druga to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W konkursie mogły brać udział zespoły projektowe składające się z osoby monitorującej, czyli nauczyciela języka angielskiego, oraz 4-6 uczniów.

Zadaniem każdego zespołu projektowego było stworzenie oryginalnego felietonu lub opowiadania spełniającego warunki konkursowe, o długości 400-500 wyrazów, zilustrowanie go za pomocą własnych rysunków lub zdjęć[1] i (co ważne i nowatorskie) przygotowanie na podstawie tych materiałów gotowej książki elektronicznej w specjalnym programie IBM Reading Companion Bookbuilder.

W związku z charakterem działalności i misją grupy organizatorów nie dziwi fakt, że zasadniczym celem konkursu było rozwijanie kompetencji językowych młodzieży i motywowanie ich do dalszej nauki języka angielskiego. Oceniający, kierując się kryteriami oceny merytorycznej, kładli duży nacisk na aspekty językowe: zakres środków językowych, poprawność językową i zgodność tekstów z założoną formą. Oczywiście, z uwagi na adresatów konkursu (uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych), kapituła konkursowa w żadnym razie nie spodziewała się, że zgłoszone prace będą bezbłędne. Patrząc na cały ich zbiór przekrojowo, można stwierdzić, że przeciętny poziom językowy wyróżnionych projektów oscylował w szerokich granicach B1-B2 (w skali ESOKJ), nie przekraczając nigdy poziomu C1.

Równie ważnymi celami konkursu było kształtowanie samodzielności w nauce języka obcego i umiejętności pracy w zespole, a także kompetencji TIK. Te ostatnie rzeczywiście okazały się bardzo ważne na poziomie praktycznym: zespoły projektowe musiały poradzić sobie z nie zawsze intuicyjną procedurą logowania na platformie, a także z okiełznaniem poszczególnych narzędzi programu Reading Companion. Jak się okazało, te przeszkody w żadnym razie nie ostudziły zapału uczestników: na konkurs wpłynęło ostatecznie niemal 100 prac! Niewątpliwie silnym bodźcem motywacyjnym dla grup projektowych był fakt, że zgodnie z założeniami konkursu wyróżnione prace będą docelowo publikowane na ogólnoświatowej platformie edukacyjnej IBM, dzięki czemu będą mogli z nich korzystać w procesie uczenia (się) języka uczniowie i ich nauczyciele dosłownie w każdym zakątku globu.

Kluczową rolę przy wyłanianiu laureatów odegrała oczywiście kreatywność w interpretacji tematu przewodniego, a także jakość artystyczna i trafność doboru materiałów graficznych. Jak sugeruje hasło przewodnie: What’s really up?, w założeniu prace konkursowe miały odnosić się do spraw i tematów zajmujących dzisiejszą młodzież. W regulaminie sugerowaliśmy, że mogą one obejmować na przykład kwestie lokalnej społeczności, tożsamości grupowej i/lub pokoleniowej, przyszłości młodych ludzi, ich aktualnej aktywności w grupie rówieśniczej lub na szerszym forum czy też mobilności i związanych z nią wyzwań.

Organizatorzy, co tu dużo mówić, nie spodziewali się żadnych wielkich zaskoczeń. Należy z pełną pokorą przyznać, że przystępując do lektury prac konkursowych, członkowie kapituły, w tym oczywiście i autor tego raportu, przyjęli jako pewnik pewien dość stereotypowy, by nie rzec płaski, obraz nastolatków i ich świata. Spodziewaliśmy się więc tekstów manifestujących z jednej strony nieco naiwny młodzieżowy bunt, a z drugiej – opisujących świat nastoletniej beztroski, szalonego życia towarzyskiego, absorbujących każdą myśl nowych mediów społecznościowych itp. Tymczasem wraz z lekturą niemal każdej kolejnej pracy konkursowej oczy jurorów otwierały się coraz szerzej ze zdumienia…

Po naprawdę burzliwej dyskusji jury postanowiło przyznać dwie nagrody główne (po jednej w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i aż osiem wyróżnień (pięć w kategorii gimnazjum i trzy dla projektów ze szkół ponadgimnazjalnych).

GIMNAZJUM

Nagroda główna

  • Klaudia signs out, ZS nr 1, Malbork

Wyróżnienia

  • No way out, Gimnazjum nr 38, Warszawa
  • Down and up, ZS, Wysoka Głogowska
  • Teenagers’ folk band, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego, Przytyk
  • New at school, Gimnazjum nr 1, Morąg
  • The story of my life, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Brzeźnica

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Nagroda główna

  • Youth, V LO, Toruń

Wyróżnienia

  • The wrong way, ZS nr 26, Warszawa
  • Vending Machine, II LO w Legnicy
  • We are all different but equal, II LO w Legnicy