Women2Women America - konferencja w USA

Fot. Archwum programu Women2Women

Ambasada Amerykańska w Warszawie zaprasza nauczycielki do ubiegania się o wyjazd do Bostonu (USA) na 10-dniowy program Women2Women America - International Leadership Program. Jest to międzynarodowa konferencja organizowana w Bostonie w dniach 21-30 lipca, 2016 r. przez organizację pozarządową Empower Peace.

Program adresowany jest do dziewcząt licealistek/studentek w wieku 15-19 lat, a także nauczycielek w wieku 30-45 lat. Zadaniem nauczycielek będzie opieka nad polską delegacją zarówno w trakcie programu jak i podróży do USA, pełne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i zajęciach dodatkowych przygotowanych przez organizatorów oraz  sygnalizowanie organizatorom sytuacji problemowych. Po powrocie do Polski organizatorzy oczekują, że nauczycielki-opiekunki pozostaną w częstym kontakcie z uczestniczkami programu oraz udzielą im wsparcia podczas realizacji ich projektów.

Nauczycielki powinny mieć doświadczenie w działaniach i projektach pozaszkolnych angażujących młodzież (np. w samorządach uczniowskich, organizacjach pozarządowych, lokalnych społecznościach, programach międzyszkolnych).

W 2016 r. polska delegacja będzie składać się z 8 uczennic i 2 nauczycielek/opiekunek. Rekrutację w regionie południowej Polski przeprowadzi Konsulat Generalny USA w Krakowie.

Nauczycielki zainteresowane udziałem w programie jako opiekunki prosimy o przesłanie formularza do 15 kwietnia (piątek) na adres: culture_warsaw@state.gov

Na podstawie nadesłanych kwestionariuszy komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatek i skontaktuje się z wybranymi osobami w celu odbycia krótkiej rozmowy w języku angielskim.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie English Teaching oraz Women2Women America International Leadership Program

 

 

Znaczniki