Wykład "How We Make Meaning" poświęcony pamięci prof. Jana Rusieckiego

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykład prof. Barbary Dancygier w serii poświęconej pamięci prof. Jana Rusieckiego (1926-2015), znanego w świecie językoznawcy i wybitnego pedagoga, wieloletniego współpracownika JOwS.

Wykład odbędzie się dnia 28 kwietnia o godz. 16:00, w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Aula (sala 316). Poświęcony będzie refleksji nad pojęciem znaczenia nie tylko w języku, ale także w literaturze, street art czy w różnych formach dyskursu internetowego.

Prof. Jan Rusiecki (1926-2015) był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnim dyrektorem Instytutu Anglistyki. Był założycielem Zakładu Językoznawstwa Angielskiego Stosowanego, wieloletnim Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu, założycielem i honorowym Prezesem polskiej sekcji IATEFL. Od 1989 do 1996 roku był członkiem Zespołu ds. Języków Obcych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2003-2006 przewodniczył stowarzyszeniu nauczycieli filologii angielskiej PASE (Polish Association for the Study of English). Był członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, między innymi Societas Linguistica Europaea.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych językoznawstwem, literaturoznawstwem, semiotyką i filozofią języka. Wykład odbędzie się w języku angielskim.