Z językami przez świat – Lingu@net World Wide

Numer JOwS: 
str. 52

W Internecie można znaleźć coraz więcej stron mających związek z dydaktyką języków obcych. Ich liczba zwiększyła się znacznie w ostatnich latach. Podstawowym problemem, przed którym staje dziś użytkownik Internetu, jest wyszukiwanie i wybór źródeł na dobrym poziomie merytorycznym i odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Warto zatem zwrócić uwagę na projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Gwarantują one wysoką jakość, co ma ogromne znaczenie w dobie rozwoju Internetu i jego stron edukacyjnych[1]. Z takiego dofinansowania korzystały projekty Lingu@net Europa oraz Lingu@net Europa PLUS, w ramach których powstała strona, oferująca narzędzia do samodzielnej nauki języków obcych[2]. Popularność tego narzędzia skłoniła twórców projektu do dalszej pracy, dzięki czemu unowocześniona wersja strony: www.linguanet-worldwide.org została udostępniona użytkownikom wiosną 2011 r.[3]

Projekt Lingu@net World Wide jest koordynowany przez The Languages Company (Wielka Brytania) oraz Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania)[4], a uczestniczą w nim 34 instytucje europejskie specjalizujące się w nauczaniu języków obcych. Strona uprzednio dostępna w 20 językach europejskich otworzyła się dla użytkowników z pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także internautów posługujących najbardziej popularnymi językami świata, takimi jak: arabski, hindi, chiński, japoński, rosyjski.

Portal umożliwia dostęp do wysokiej jakości zasobów online związanych z nauką języków obcych, oferując wielojęzyczne, wirtualne centrum, zawierające linki i informacje na temat wartościowych zasobów online. Zgromadzone tu zasoby pochodzą z całego świata. Obecnie baza Lingu@net Europa liczy ok. 5000 stron internetowych, które zostały starannie wyselekcjonowane, skatalogowane i opisane. Zwykle zasoby są opisane w języku źródła oraz w języku angielskim. Zawartość stron włączanych do wirtualnego centrum musi być godna zaufania pod względem merytorycznym, a z drugiej strony przyjazna dla użytkownika: łatwa w nawigacji, pomocna, dobrze zaprojektowana. Znaczna ich część przeznaczona jest dla uczących się. W bazie znajdują się przede wszystkim zasoby, za korzystanie z których użytkownik nie musi płacić. W wyjątkowych wypadkach spotkać można strony, do których dostęp jest częściowo płatny. Jeśli chodzi o rodzaje zasobów, to znajdują się tu następujące ich kategorie:

  • materiały dydaktyczne – MD (ćwiczenia i zadania, gry, kursy, piosenki, plany lekcji, quizy);
  • materiały autentyczne – MA (czasopisma, gazety codzienne, instytucje, muzea i galerie, radio, teksty literackie, telewizja i wideo);
  • źródła i materiały naukowe – ŹMN (artykuły naukowe, bibliografie, biuletyny, encyklopedie, glosariusze, katalog stron internetowych, korpusy, periodyki, raporty, słowniki, strony informacyjne, tezaurusy);
  • testy i ewaluacja – TE (akredytacja i kwalifikacje, egzaminy certyfikatowe, gwarancja jakości, narzędzia do samooceny, ocena materiałów, testy, testy pozwalające określić styl uczenia się);
  • komunikacja i wydarzenia naukowe – KWN (blogi, czaty, fora dyskusyjne, konferencje i wydarzenia, partnerzy do nauki języka, światy wirtualne i MOO, wymiana międzynarodowa i oferty pracy za granicą);
  • metodyka – Met (centra zasobów językowych, kształcenie przez zanurzenie – immersion, kształcenie dwujęzyczne, metoda komunikacyjna, motywacja, nauczanie otwarte i nauka na odległość, nauczanie w języku docelowym, specjalne potrzeby edukacyjne, sposoby wykorzystywania materiałów, strategie uczenia się, techniki informacyjne i komunikacyjne, e-mail i wideokonferencje, tworzenie syllabusa i realizacja założeń);
  • organizacje i usługi językowe – OUJ (biblioteki, fundusze i granty, serwisy językowe, stowarzyszenia zawodowe i organizacje non profit, wykazy szkół językowych);
  • polityka językowa – PJ: konkluzje, zalecenia, białe księgi, podręczniki opracowane przez instytucje UE oraz Radę Europy
  • specjalizacja zawodowa – SZ.[5]

Lingu@net World Wide proponuje także narzędzia, które mają ułatwiać naukę i pomagać w osiąganiu większej efektywności uczenia się. Część nosząca nazwę Learner Zone powstała z myślą o uczących się. Stanowi ona poradnik metodyczny mający na celu wspieranie samodzielnej nauki. W tej części projekt promuje metody aktywne nastawione na komunikację i interakcję oraz stosowanie metod stymulujących proces uczenia się, kładących nacisk na trening strategii uczenia się. Ponadto zadaniem Learner Zone jest pomoc w znajdowaniu i przystosowywaniu do indywidualnych potrzeb użytkowników większości zgromadzonych w bazie zasobów. Jest ona opracowana na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wielojęzyczne narzędzia opracowane podczas Europejskiego Roku Języków 2001.

Poszczególne działy Learner Zone odnoszą się do różnych aspektów procesu uczenia się i stanowią wielojęzyczny trzon projektu. Wśród nich znajduje się sekcja dotycząca sprawności językowych i poziomów zaawansowania, mająca na celu ułatwienie uczącemu się samoocenę w zakresie kompetencji językowych. Druga z sekcji przedstawia opis metod nauki, a w jej ramach pomocne wskazówki dydaktyczne uwzględniające między innymi różne style uczenia się. Poszczególne sekcje są wzbogacone o odniesienia (linki) do konkretnych zasobów, które ilustrują konkretne zagadnienia i dostarczają praktycznych narzędzi, takich jak na przykład testy językowe. Opisy zasobów zamieszczonych w tej części bazy są dostępne w 32 języków.

Użytkownicy z pewnością zwrócą uwagę na sekcję Spotkania, która zawiera informacje na temat różnorodnych form kontaktu online przeznaczonych dla osób uczących się języków, jak czaty, fora, blogi czy wirtualne gry (MOO) lub serwisy pomagające w znalezieniu partnera do nauki w parach (tandem learning). Idąc z duchem czasu, dzięki najnowszej edycji projektu strona zaczęła być obecna na portalu społecznościowym Facebook; użytkownicy mogą także śledzić aktualne wpisy na Twitterze.

Dla uczących się dostęp do bazy zasobów oraz możliwość zapoznania się ze wskazówkami dydaktycznymi w języku ojczystym stanowi duże ułatwienie. Trzeba zauważyć, że wraz z wprowadzeniem nowych języków dostępu, wirtualne centrum zasobów wzbogaciło się o nowe źródła, interesujące zwłaszcza dla użytkowników tych języków, a także osób poszukujących materiałów dydaktycznych ich dotyczących.

Chociaż Lingu@net World Wide jest projektem nastawionym przede wszystkim na motywowanie i kształcenie autonomii w nauce języków obcych wśród dorosłych użytkowników, jego strony mogą być pomocne dla nauczycieli z każdego sektora edukacji. Warto przypomnieć, że strona została opracowana zgodnie z międzynarodowymi standardami, jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych, a także uwzględnia zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Ostateczny efekt tej międzynarodowej współpracy stanowi znakomite źródło dla wszystkich zainteresowanych nauką i nauczaniem języków obcych, a bieżąca aktualizacja przez partnerów projektu gwarantuje jego nieprzerwaną atrakcyjność. Dlatego też, jak wskazują statystyki, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba użytkowników strony www.linguanet-worldwide.org.


[1] Do 2007 r. istotny udział w rozwijaniu tego medium miały projekty dofinansowywane ze środków UE, a zwłaszcza realizowane w ramach programu Socrates i jego akcji Lingua 1 oraz Lingua 2.

[2] Więcej informacji na temat wcześniejszej edycji projektu znaleźć można w artykule zamieszczonym w numerze JOwS 6/2006. Projekt Lingu@net Europa był realizowany przez 12 lat przy wsparciu z budżetu UE (1998-2001 oraz 2003-2006). W 2007 r. projekt otrzymał prestiżową nagrodę Merlot jako wzorcowy przykład strony internetowej dla wszystkich dyscyplin (www.merlot.com), zaś w roku 2008 Komisja Europejska przyznała mu główną nagrodę w kategorii projektów „Uczenie się przez całe życie” (the European Commission’s Gold Prize in the European Lifelong Learning Awards for Quality in Mobility) (http://ec.europa.eu/education/languages/news/news1687_en.htm).

[3] W latach 2009-2011 projekt korzystał w dofinansowania UE w ramach Key Activity 2 „Languages” akcji centralnej programu „Uczenie się przez całe życie”.

[4] Partnerem projektu ze strony polskiej jest Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” (www.linguaemundi.pl).

[5] Możliwości korzystania ze strony, w tym sposoby wyszukiwania zasobów, zostały szczegółowo opisane we wskazanym uprzednio artykule.

-------

83 84 85 Fotografia © UCB Library Communications 2008