Z Pszczółką Mają witamy przedszkole. Scenariusz zajęć integracyjnych dla grupy „Pszczółek”

Numer JOwS: 
str. 138

Wiek przedszkolny to okres charakteryzujący się specyficznymi właściwościami, z których za najważniejsze należy uznać dużą wrażliwość emocjonalną, potrzebę ruchu, zmienność reakcji uczuciowych, zaciekawienie otaczającym światem, naśladownictwo z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania otaczającej dziecko rzeczywistości oraz rozbudzoną wyobraźnię.

Pobierz artykuł w pliku PDF

W szkole, tak jak i w życiu, niejednokrotnie liczy się pierwsze wrażenie. Każda grupa wiekowa to spotkanie z uczniami o różnych osobowościach, temperamentach, z różną inteligencją oraz motywacją do nauki. Jest jednak coś, co łączy wspomnianych uczniów niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej należą – to emocje.

Jak pisze Z. Putkiewicz (1982:17) emocje mają wpływ nie tylko na rozwój jednostki, ale również na jej działalność. To one w dużej mierze decydują o tym, jakie będzie pierwsze i, w większości przypadków, najważniejsze wrażenie jeśli chodzi o rozpoczęcie nauki języka obcego w szkole. Mając tego pełną świadomość, warto zadbać, aby to pierwsze wrażenie było jak najlepsze. Wiek przedszkolny charakteryzuje się specyficznymi właściwościami, do których należą przede wszystkim: duża wrażliwość emocjonalna, potrzeba ruchu, działania, zmienność reakcji uczuciowych, zaciekawienie otaczającym światem, naśladownictwo z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania otaczającej dziecko rzeczywistości oraz rozbudzona wyobraźnia. Biorąc pod uwagę owe czynniki, przygotowałam zajęcia integracyjne z języka rosyjskiego w przedszkolu, maksymalnie angażując w nie dzieci i ich rodziców.

Temat: Z Pszczółką Mają witamy przedszkole

Grupa: czterolatki

Czas trwania: ok. 1 godz.

Cele ogólne:

 • ćwiczenie pamięci;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z drugim człowiekiem;
 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji swojego ciała;
 • doskonalenie uważnego słuchania.

Cele operacyjne:

 • uczeń zna swoją panią i dzieci w grupie przedszkolnej; wie, jak nazywa się grupa, do której będzie należeć;
 • uczeń umie się przedstawić, umie odpowiedzieć na proste pytania nauczyciela;
 • uczeń potrafi pokolorować prostą kolorowankę oraz poprawnie reagować na polecenia – słucha ze zrozumieniem, odpowiada na proste pytania nauczyciela do wysłuchanego tekstu.

Środki dydaktyczne:

 • dekoracja sali – postać Pszczółki Mai, sylwetki pszczółek z papieru (nalepki-plakietki do wpisania imion dzieci), płyta CD z nagraniem piosenki Z. Wodeckiego Pszczółka Maja, piłka, komiks Pszczółka Maja i przyjaciele, karty z postacią Pszczółki Mai z bajki do pokolorowania, kredki/flamastry do kolorowania, naklejki.

Metody:

 • działania praktyczne, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, pedagogika zabawy, taniec integracyjny Klanzy.

Formy:

 • praca z grupą;
 • praca indywidualna.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie. Integracja (dzieci – rodzice)

Dzieci wraz z rodzicami wchodzą do sali, zajmują miejsca. Nauczyciel przedstawia najmłodszym gościa – włącza muzykę i pokazuje tablicę, na której wisi plakat znanej postaci z bajki – Pszczółki Mai. Zadaje dzieciom pytanie, czy znają tę postać. Następnie wszyscy słuchają piosenki.

2. Gadająca piłka

Dzieci stoją w rzędzie. Nauczyciel staje naprzeciwko dzieci i rodziców, przedstawia się. Następnie rzuca piłkę do każdego dziecka. Zadaniem dzieci jest odrzucenie piłki i podanie imienia oraz nazwanie ulubionej rzeczy (owoc, zabawka itp.). Rodzice w razie potrzeby pomagają dzieciom.

3. Rozdanie nalepek

Nauczyciel ma przygotowane w koszyku nalepki z podobiznami pszczółek. Rodzice piszą flamastrem imię dziecka na nalepce, a następnie przyklejają dzieciom gotowe nalepki-plakietki do ubrania.

4. Zabawa metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne

Dzieci stoją w kółku, mówią sobie dzień dobry, witają się palcami, łokciami, stopami itp. Zabawę można rozwinąć w zależności od stopnia spontaniczności i otwartości najmłodszych.

5. Czas na komiks

Nauczyciel czyta dzieciom historyjkę-komiks Maja szuka skarbu. Dzieci patrzą na ilustracje i odpowiadają na pytania wynikające z treści bajki: kogo widzą na ilustracji? Co znajduje się w skrzyni? Dzieci zgadują, następnie nauczyciel zachęca dzieci do poszukiwania skrzyni. Prosi dzieci, aby poszukały, gdzie w sali jest ukryty przedmiot.

6. Kolorowanki-malowanki

Po wskazaniu przez dzieci, gdzie znajduje się skrzynia, nauczyciel informuje najmłodszych, że Maja postawiła przed nimi kolejne zadanie. Aby zobaczyć, co jest w środku, dzieci otrzymują zadanie pokolorowania obrazków, na których znajduje się postać Pszczółki Mai. Rodzice w razie potrzeby pomagają dzieciom. Po wykonaniu zadania wszyscy razem otwierają skrzynię, w której ukryte są naklejki. Każdy otrzymuje po naklejce w nagrodę za dobrze wykonane zadanie i aktywny udział w zabawie.