Z Pszczółką Mają witamy przedszkole. Scenariusz zajęć integracyjnych dla grupy „Pszczółek”

Numer JOwS: 
str. 138

Wiek przedszkolny to okres charakteryzujący się specyficznymi właściwościami, z których za najważniejsze należy uznać dużą wrażliwość emocjonalną, potrzebę ruchu, zmienność reakcji uczuciowych, zaciekawienie otaczającym światem, naśladownictwo z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania otaczającej dziecko rzeczywistości oraz rozbudzoną wyobraźnię.

7. Zabawa ruchowa Czarowanie, baj-bajanie

Nauczyciel włącza kolejny raz piosenkę Pszczółka Maja. Rodzice i dzieci poruszają się w takt muzyki. Kiedy muzyka milknie, nauczyciel zaczarowuje uczestników słowami: Czarowanie, baj-bajanie/niech się każdy pszczółką stanie. Dzieci biegają po sali, udając pszczółki. Następnie nauczyciel zaczarowuje dzieci w małe kotki, szczekające pieski, wesołe krówki itd.

8. Czas na taniec

Dzieci, udając pszczółki, biegają do dźwięku grzechotki. Kiedy muzyka milknie, nieruchomieją – „przyklejają się do miodu”. Nauczyciel prosi dzieci, aby „wyciągnęły z miodu” lewą nóżkę, prawą nóżkę, oczyściły łapki, główki, buzię, szyję, ręce, brzuszek itd. Zabawę można powtarzać kilka razy.

9. Zabawy z rodzicami wg W. Sherborne

Zabawa relaksująca – Fotelik przy muzyce z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne. Rodzic siada w siadzie skrzyżnym, dziecko siada na nim jak w foteliku. Wtuleni w siebie kołyszą się w takt muzyki.

10. Pociąg – zabawa orientacyjno-porządkowa

Dzieci biegają w rozsypce. Na sygnał nauczyciela ustawiają się w pociąg za wyznaczoną osobą. Dzieci z rodzicami i nauczycielem ustawiają się w rzędzie, następnie wychodzą z budynku i śpiewają piosenkę: Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka/Konduktorze łaskawy zawieź nas na… plac zabawy.

Nauczyciel oprowadza dzieci i rodziców po placu zabaw, wprowadza słowa w języku rosyjskim i wskazuje palcem: небо, облока, мама, папа, солнце, трава, дерево itd. Najmłodsi słuchają uważnie, a następnie nauczyciel powtarza słowa w języku rosyjskim i prosi, aby dzieci powtarzały i naśladowały jego gesty. Rodzice w razie potrzeby pomagają dzieciom, aktywnie uczestnicząc w zabawie. Nauczyciel objaśnia, że przedstawione słowa są w języku rosyjskim, którego będą uczyć się w przedszkolu razem z Pszczółką Mają.

11. Lampa, nos

Nauczyciel wskazuje przedmiot palcem i wypowiada słowo rosyjskie, a zadaniem dzieci jest odgadnąć jego znacznie. Po kilkakrotnym prawidłowym wskazaniu poszczególnych przedmiotów nauczyciel zaczyna się mylić. Dzieci powinny skorygować nauczyciela. Jeśli dzieci są gotowe, mogą same nazywać przedmioty. Dziecko, które najlepiej odgadnie, dostaje w nagrodę naklejkę.

12. Piosenka

Na koniec zajęć w sali nauczyciel prezentuje rosyjską piosenkę, którą mogą znać także niektórzy rodzice Пусть всегда будет солнце. Dzieci słuchają uważnie. Następnie nauczyciel pyta, jakie słowa dzieci usłyszały z tych, których wspólnie się uczyły. Dzieci odpowiadają: солнце, небо, мама itd.

Nauczyciel włącza jeszcze raz piosenkę, wszystkie dzieci wraz z rodzicami śpiewają i wskazują palcem słowa znane im z zajęć: mamę, niebo, słońce.

Muzyczne pożegnanie do muzyki Żegnam Was

Na zakończenie nauczyciel rozdaje dzieciom drobne upominki. Żegna się z dziećmi słowami: Do zobaczenia moje małe pszczółki! Informuje, że Maja również dziękuje im za wspólną zabawę i będzie na nich czekać w tej sali, aż znów się zjawią:

Żegnam Was, Żegnam Was,

Już kończymy, już czas.

Byłem ja, byłeś Ty raz, dwa, trzy.

Zajęcia integracyjne pt. Z Pszczółką Mają witamy przedszkole przeprowadzone zostały z okazji otwarcia przedszkola w celu zapoznania dzieci i rodziców z placówką. Nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców. Dzieci chętnie i aktywnie biorą w nich udział. Zajęcia dostarczają im wiele pozytywnych emocji, co procentuje w trakcie ich późniejszej nauki języka rosyjskiego w przedszkolu.

Bibliografia

Skjöld Wennerström, K. i Bröderman Smeds, M. (2007) Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Bogdanowicz, M., Kisiel, B. i Przasnyska, M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

Przetacznik-Gierowska, M. i Makiełło-Jarża, G. (1992) Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

Putkiewicz, Z. (1982) Potrzeba uczuć. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

„Pszczółka Maja i przyjaciele” (2010) Czasopismo dla dzieci, nr 2, 3-10,11. Wrocław: Wydawnictwo Phoenix Press.