Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 6

„Ukryte przedmioty”

Zadanie

Praca grupach. Proszę wypisać jak najwięcej przedmiotów, które mogą się znajdować w damskiej torebce. Wygrywa grupa, która odgadła prawidłowo najwięcej przedmiotów.

BLOK 7

Kto to jest?

Zadanie

Uczeń opisuje ubranie jednego z uczniów. Zadaniem grupy jest odgadnąć o kim mowa.

Model:

U: Ten ktoś ma na sobie biały podkoszulek, szary sweter i czarne dżinsy.

G: To Paweł!

Zadanie

Uczniowie uważnie przyglądają się grupie i zapamiętują, kto jak jest ubrany. Uczniowie zamykają oczy a następnie jeden z uczniów opisuje ubranie. Zadaniem grupy jest odgadnąć, kto to jest.

BLOK 8

Twórcze czytanie

Zadanie

Uczeń wskazuje numer strony i wers. Nauczyciel czyta linijkę tekstu. Proszę napisać zdanie poprzedzające i zdanie następne.

BLOK 9

Zabawy słownikowe

Zadanie

Na ścianie wisi alfabet. Praca w grupach i ze słownikiem. Proszę napisać nazwy zawodów na wszystkie twarde spółgłoski.

Zadanie

Gra „Wiemy więcej”. Praca w drużynach. Proszę się ustawić w rzędzie jeden za drugim. Dwie grupy stoją naprzeciw siebie. Zadanie: proszę nazwać produkt spożywczy lub danie. Nazwy padają w porządku alfabetycznym. Czas do namysłu – 1 sekunda. Grupy nazywają produkty lub dania naprzemiennie. Jeżeli reprezentant grupy pomyli kolejność liter w alfabecie bądź nie udzieli odpowiedzi w ciągu sekundy – odpada z gry. Wygrywa grupa, w której po wyczerpaniu liter alfabetu jest więcej graczy.

BLOK 10

Odgłosy

Zadanie

Proszę posłuchać nagrania, a następnie określić jaka to dziedzina sportu.

Przygotowujemy nagrania z relacji radiowych lub telewizyjnych z np. różnych dyscyplin sportowych. Odtwarzamy nagrane odgłosy (np. z meczu piłki nożnej, jazdy konnej, wyścigów samochodowych itd.), a uczniowie odgadują dziedzinę sportu.  

BLOK 11

„Alfabetyczna burza mózgów”

Zadanie

Proszę wypisać litery alfabetu i do każdej z nich dobrać jak największą liczbę słów rozpoczynających się na tę literę. Słowa proszę podać w formie podstawowej. Nauczyciel dzieli uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Uczniowie podpisują pod kolejnymi literami alfabetu wszystkie słowa, które znają na daną literę. Zwycięża grupa, która wypisała z największą liczbę słów.

Zadanie można wykorzystać na lekcjach z grupą początkującą po dwóch, trzech miesiącach nauczania;

BLOK 12

„Dwa koła”

Zadanie

Do przeprowadzenia danego ćwiczenia potrzebny jest klucz tematyczny, np. podróż, zdrowie itd. Nauczyciel wcześniej podaje (np. zapisuje na tablicy) 3 repliki - pytania i 3 odpowiedzi.

- Cześć, co słychać?

- Cześć, dzięki, wszystko w porządku.

- Gdzie byłeś na wakacjach?

- We Włoszech.

- Czym tam pojechałeś?

- Poleciałem samolotem z rodzicami.

- Jak się czujesz?

- Nienajlepiej…

- Co ci jest?

- Boli mnie żołądek.

- Mam tabletki, proszę…

- Dzięki.

Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Jedna grupa uczniów ustawia się w kole twarzami na zewnątrz, a druga twarzami do wewnątrz koła. Osoby z zewnętrznego koła zadają pytania, a osoby z wewnętrznego odpowiadają. Każdy uczeń z koła zewnętrznego powinien przećwiczyć repliki z każdym uczniem z koła wewnętrznego. Następnie zmiana ról – pytania zadają uczniowie z koła wewnętrznego, a odpowiadają uczniowie z koła zewnętrznego. Uczniowie czytają kilkakrotnie zdania zapisane na tablicy. Starają się je zapamiętać.